การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
4.91
11
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน มิ.ย. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565

ชื่อรายการ มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565
กลุ่มประเทศ AFTA 181,163,040,512 164,087,296,283 169,866,306,426
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 21,763,514,348 34,760,689,293 21,671,811,579
จีน 226,086,150,608 212,280,740,502 188,511,695,654
กล่มสหภาพยุโรป (15) 52,168,892,899 59,062,767,971 49,378,373,641
ญี่ปุ่น 107,613,088,215 100,410,649,070 91,066,309,539
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 28,643,159,446 31,149,175,613 30,513,781,017
ประเทศอื่นๆ 242,696,559,988 209,832,712,003 195,284,322,160
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 23,760,393,113 24,231,079,743 20,702,578,882
ไต้หวัน 32,189,827,480 34,597,364,425 35,445,923,799
สหรัฐอเมริกา 53,828,969,088 53,208,558,638 52,067,239,167
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,567,010,411 5,268,516,408 1,744,230,701
รวม 971,480,606,108 928,889,549,949 856,252,572,565