รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ
4.45
30
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรสูงสุด
ปี 61

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ กำไรสุทธิ
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 31,178.88
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 30,719.30
3 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 28,493.77
4 ธนาคารออมสิน 22,698.82
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 21,134.43
6 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 18,750.06
7 การไฟฟ้านครหลวง 11,339.69
8 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 9,052.86
9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 8,699.78
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8,380.68
รวม 190,448.29