รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ
2316016.35
26
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รัฐวิสาหกิจที่รายได้นำส่งคลังสูงสุด
ปี 61

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ รายได้นำส่ง
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25,274.00
2 ธนาคารออมสิน 16,607.00
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 16,058.74
4 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15,432.63
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12,271.00
6 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 7,757.00
7 การไฟฟ้านครหลวง 6,240.50
8 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5,077.00
9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4,940.00
10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,875.04
รวม 114,532.91