รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
4.65
17
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
ปี 61

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ สินทรัพย์รวม
1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,815,329.65
2 ธนาคารออมสิน 2,404,415.57
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,173,996.19
4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,507,437.89
5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 900,222.70
6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 876,625.40
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 367,043.44
8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 302,471.06
9 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 241,520.74
10 การไฟฟ้านครหลวง 189,568.79
รวม 11,778,631.43