รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
4.62
13
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
ปี 61

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2558

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ หนี้สินรวม
1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,565,032.32
2 ธนาคารออมสิน 2,252,661.18
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,384,794.95
4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,086,308.81
5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 838,225.56
6 องค์การคลังสินค้า 677,463.20
7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 496,060.97
8 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 269,545.37
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 227,560.46
10 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 225,697.73
รวม 10,023,350.55