การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
4
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ต.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน สิงหาคม 2565 ถึง ตุลาคม 2565

ชื่อรายการ ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565
ไวน์ 557,354,792 281,770,982 418,232,529
สุราต่างประเทศ 436,377,552 297,824,057 243,292,953
ผลไม้ 3,736,276,529 3,896,632,701 3,482,340,762
ดอกไม้ 102,141,276 78,206,540 78,108,412
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,097,652,994 2,345,676,604 2,681,079,639
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,191,897,221 2,034,113,497 2,139,313,382
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 35,027,078 31,800,182 42,961,719
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 837,658,408 981,570,781 1,136,173,299
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 273,962,065 285,205,771 301,474,154
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 6,368,349 12,214,763 5,469,599
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 207,001,141 206,015,307 270,487,470
เลนส์ 565,691,984 567,360,944 479,919,234
แว่นตา 172,952,758 224,362,145 279,827,230
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 45,399,362 39,262,279 42,526,404
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,524,934,945 1,475,739,733 1,395,106,448
ปากกาและอุปกรณ์ 156,503,248 190,826,105 181,387,293
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 25,613,712 21,574,597 26,383,419
รวม 12,972,813,414 12,970,156,988 13,204,083,946