การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน กันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564

ชื่อรายการ พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กันยายน 2564
ไวน์ 167,559,297 144,210,642 148,861,640
สุราต่างประเทศ 555,164,542 405,763,401 438,543,124
ผลไม้ 2,944,905,624 2,369,088,138 2,723,505,366
ดอกไม้ 49,520,645 45,744,237 53,219,359
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,594,348,154 1,653,168,740 1,245,810,505
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,982,797,166 1,622,692,147 1,530,618,968
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 10,855,930 5,597,499 20,463,651
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 760,604,582 611,908,509 609,487,569
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 354,014,844 312,834,779 289,539,316
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,269,440 1,805,836 7,919,028
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 201,005,457 175,941,436 158,067,046
เลนส์ 474,922,364 400,130,179 449,526,933
แว่นตา 138,942,697 96,016,163 93,818,469
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 130,528,840 92,120,054 107,625,666
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,208,913,646 1,073,383,208 856,161,002
ปากกาและอุปกรณ์ 129,693,254 120,363,349 131,262,980
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 38,555,675 32,279,999 25,642,027
รวม 10,746,602,157 9,163,048,316 8,890,072,649