การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน มิ.ย. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565

ชื่อรายการ มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565
ไวน์ 359,304,787 362,640,688 320,380,080
สุราต่างประเทศ 261,214,196 202,324,386 269,161,194
ผลไม้ 1,893,330,348 1,481,414,772 1,433,100,016
ดอกไม้ 82,057,705 66,254,228 63,755,579
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,987,300,247 1,570,006,188 1,782,619,484
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,717,294,566 1,861,698,041 1,547,427,369
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 25,962,260 19,355,346 32,257,496
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 851,549,683 617,592,101 667,419,396
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 225,510,634 207,677,621 183,182,895
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 6,434,568 6,650,155 6,301,889
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 201,619,952 244,406,112 220,948,245
เลนส์ 359,629,011 401,019,229 368,593,118
แว่นตา 196,731,416 254,606,564 200,675,623
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 32,123,117 31,791,674 39,607,551
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,434,664,060 1,373,752,635 1,195,141,752
ปากกาและอุปกรณ์ 179,448,674 155,934,884 153,605,700
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 30,627,845 24,696,677 31,674,400
รวม 9,844,803,069 8,881,821,301 8,515,851,787