การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
4
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ก.พ. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน ธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565
ไวน์ 275,320,884 322,685,358 556,553,104
สุราต่างประเทศ 293,690,282 242,026,168 312,965,182
ผลไม้ 1,693,938,255 2,846,115,002 2,996,172,750
ดอกไม้ 100,597,387 89,069,581 107,569,257
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,563,900,667 2,140,371,437 2,355,579,837
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,821,253,636 2,313,656,689 2,391,157,583
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 21,822,499 30,155,953 25,266,680
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 882,279,656 1,046,826,680 1,103,726,762
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 269,908,030 302,451,170 284,987,740
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 7,388,625 6,188,560 4,904,509
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 204,444,087 239,427,758 221,958,377
เลนส์ 367,825,973 490,046,777 364,356,914
แว่นตา 214,879,556 228,093,173 198,581,943
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 52,541,985 40,065,679 60,523,791
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,266,205,739 1,588,615,000 1,512,688,977
ปากกาและอุปกรณ์ 135,423,866 168,416,332 164,911,834
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 16,743,452 44,111,948 29,677,856
รวม 10,188,164,579 12,138,323,265 12,691,583,096