การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
4.93
7
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ส.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน มิถุนายน 2566 ถึง สิงหาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566 กรกฎาคม 2566 มิถุนายน 2566
ไวน์ 282,063,260 354,505,663 385,742,268
สุราต่างประเทศ 258,395,223 249,075,119 274,296,820
ผลไม้ 3,513,766,134 2,913,360,628 1,756,692,574
ดอกไม้ 80,303,167 84,933,461 77,563,147
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,151,543,662 1,587,138,466 2,682,647,230
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,313,426,238 2,215,988,008 2,359,064,715
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 29,685,637 31,106,985 27,973,671
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 1,135,384,406 954,730,147 865,978,432
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 343,242,895 310,996,308 378,270,004
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 10,565,972 4,319,986 6,444,518
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 251,074,422 286,385,868 235,021,538
เลนส์ 455,355,604 527,564,488 514,417,744
แว่นตา 279,618,152 219,064,305 280,277,645
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 54,485,066 63,436,105 61,321,888
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,848,447,954 1,477,263,463 1,432,881,970
ปากกาและอุปกรณ์ 201,473,387 155,292,984 154,958,198
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 21,700,452 19,367,070 20,270,548
รวม 13,230,531,631 11,454,529,054 11,513,822,910