การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.65
13
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 174,905,671,884 183,577,584,565
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 134,800,937,049 185,085,034,935
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 73,806,750,659 83,046,359,084
4 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 39,410,077,745 39,570,030,272
5 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,169,856,915 28,680,781,690
6 72 เหล็กและเหล็กกล้า 30,295,280,780 36,526,573,328
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 24,832,942,214 30,523,814,546
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,901,981,843 22,880,372,509
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 17,344,395,867 18,990,289,911
10 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,894,946,146 15,732,778,947
11 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,312,542,052 18,236,307,106
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,809,331,070 17,117,629,837
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,079,133,103 14,199,942,882
14 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,596,073,093 11,296,959,216
15 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 8,900,072,849 1,112,718,285
รวม 15 หมวดสินค้า 629,059,993,269 706,577,177,113
รวม 99 หมวดสินค้า 776,424,876,320 871,430,056,611