การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.73
13
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน เมษายน 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า เม.ย. 2566 มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 125,560,012,249 148,725,933,003 120,763,489,639 123,790,710,260
2 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 89,265,097,345 153,595,767,329 112,286,233,323 103,006,038,774
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 73,509,732,840 107,255,398,535 88,896,790,665 87,569,710,209
4 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 57,327,996,357 12,665,894,143 7,751,938,854 7,772,386,009
5 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 43,753,950,698 77,836,359,114 40,322,634,109 25,343,732,636
6 40 ยางและของทำด้วยยาง 42,931,079,103 54,117,904,237 47,419,762,859 46,518,808,046
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 34,094,569,512 41,260,726,803 34,646,409,415 34,243,754,557
8 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 30,336,533,899 28,521,393,408 25,969,063,050 26,037,606,603
9 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 15,769,234,434 19,335,073,152 17,295,073,856 17,185,079,626
10 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,969,359,090 15,151,806,397 13,360,668,843 12,749,656,062
11 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,794,307,629 21,032,071,688 16,818,607,252 10,659,106,706
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 11,379,096,227 12,636,287,776 10,567,436,064 11,463,230,244
13 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,272,626,091 16,060,499,195 12,564,424,140 14,289,875,673
14 10 ธัญพืช 11,155,070,836 13,382,264,834 11,498,479,252 14,531,535,908
15 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,892,568,703 10,609,076,643 8,290,149,563 8,652,357,544
รวม 15 หมวดสินค้า 580,011,235,013 732,186,456,257 568,451,160,884 543,813,588,857
รวม 99 หมวดสินค้า 737,788,263,364 942,938,724,816 730,123,475,883 700,126,744,307