มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อัฟกานิสถาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 463,968 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 39,430
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 127
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 470 807 887
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 702
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 8,435 7,414
52 ฝ้าย 0 0 4,643
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 7,340 2,020
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 4,578
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 18,256 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 189,744 697 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 2,720,258
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 6,855 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,066 5,444
รวม 672,438 25,200 2,785,503
หน่วย : บาท