มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 65,315 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 669,033 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 336,834
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 4,721 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 10,630 80 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 4,942
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 552,278
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 5,901 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 3,934 0
รวม 10,630 748,984 894,054
หน่วย : บาท