มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาร์เจนตินา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 46,020,378 32,910,796 31,854,853
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 300,067,291 319,172,719 221,971,341
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 4,591,789 7,811,786
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 5,584,873 7,665,591 9,058,397
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 4,813,685 10,305,721 21,471,535
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 2,156,261 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 555,558
10 ธัญพืช 569,218 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,518,844 1,182,300 1,098,384
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 718,096 8,721,082
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 641 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 37,801 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,068 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,113 3,986,833 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 525 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,920,335 28,297,932 6,684,936
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 216 0 2,609
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,393,506 842,096 1,379,806
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 17,127,217 21,110,780 10,482,302
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 458,452 431,072
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,348,108 539,485 880,901
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 22,128,374 65,229,387 38,343,786
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 89,268,409 67,820,613 3,485,963
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 7,108,016 10,795,103 13,229,337
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 190 466,671 479
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,977,437 11,548,245 3,309,863
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 208 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,412,787 70,280,377 83,036,115
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 491,346 1,645,139 572,288
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 5,231 4,229
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 326,495,780 309,362,101 226,677,788
42 เครื่องหนัง 18,371 0 7,088
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 70,244
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,424,042 5,973,008 1,772,686
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 389,715 1,281 20,238,542
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 47,742 29,150 23,474
52 ฝ้าย 0 6,817,612 4,520,746
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 427
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 16,327 73,859
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,214 4,298 8,401
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 598 3,893
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 257,414 0 4,260
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,533 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,001 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 1,440
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,444,193 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 110,753 5,019,270 757,756
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 7,279 427
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 139,038 0 91,953
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,227,622 10,029,114 7,891,195
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 131,987 8,287,119 14,967,290
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,502,053 3,268,043 2,316,755
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 39,080 45,622 4,563,843
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 26,817 14,093 21,913
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 2,186
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 8,371 8,795
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,992 3,354 3,080
รวม 855,171,392 1,008,503,798 748,414,663
หน่วย : บาท