มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ออสเตรเลีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 19,000 5,064,724 91,493,818
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 214,793,533 245,721,841 389,331,133
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 149,095,597 175,884,605 151,291,673
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 255,740,575 295,825,168 279,390,529
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 3,754,360 15,318,406 15,674,737
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 65,396 33,141 71,407
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 37,391,518 94,621,585 111,468,917
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 255,023,699 334,425,779 393,570,846
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 340,017 355,696 2,182,461
10 ธัญพืช 354,962,020 233,935,130 760,480,453
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 192,291,314 213,601,975 164,520,728
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,844,895 9,500,141 1,218,860
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,732,693 9,007,281 2,366,277
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 39,869,493 37,237,056 50,131,739
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 16,288,612 14,865,221 11,571,594
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,296,052 198,951,448 5,925,107
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 34,225,134 15,162,264 37,619,186
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 15,435,168 17,578,081 5,086,010
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 13,195,398 15,505,675 14,481,274
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 109,045,564 110,810,483 47,144,806
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 92,693,155 100,703,213 55,256,915
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 47,350,084 44,550,790 80,683,669
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,932,420 47,789,070 5,715,285
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 159,218,307 306,165,302 278,052,736
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 19,910,032,189 7,932,387,608 8,661,909,718
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 66,024,825 556,679,227 46,672,961
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 381,543 712,816 412,521
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 109,888,356 59,263,572 105,956,781
31 ปุ๋ย 4,830,301 654,380 4,718,776
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 74,950,725 57,174,249 184,474,995
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 30,204,497 47,032,739 35,215,266
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 11,175,043 13,279,748 10,465,128
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 9,029,036 3,972,311 1,231,515
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 37,207,576 41,714,590 101,428,472
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 61,016,684 96,287,419 126,520,465
40 ยางและของทำด้วยยาง 10,045,922 13,373,180 71,090,543
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 15,100,516 50,338,513 57,116,798
42 เครื่องหนัง 521,767 337,734 503,474
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 23,216,258 17,755,692 20,954,569
47 เยื่อไม้ 92,286,332 128,246,439 55,767,235
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 15,306,959 45,896,037 28,793,401
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,672,724 968,153 4,396,607
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 23,538,422 40,784,065 73,435,159
52 ฝ้าย 257,448,526 522,509,139 511,935,281
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,686,363 94,673 3,201,894
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 162,408 154,912
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 95,045 811,700 185,317
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 34,579 4,712 3,838
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 7,333 299,993 12,466
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,699,934 4,828,062 598,782
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 80,889 273,652 1,834,066
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 555,437 500,556 408,710
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,313,910 1,065,093 979,506
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,203,078 5,152,943 4,668,638
64 รองเท้า 807,762 769,544 293,634
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 243,200 25,810 142,469
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 18,547 200
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 1,950 26,959
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 16,320,778 29,869,280 30,842,648
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,733,364 2,057,433 1,902,128
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,826,790 5,706,701 2,636,596
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 43,244,557 5,860,524,663 113,674,299
72 เหล็กและเหล็กกล้า 252,984,316 247,282,261 1,094,728,189
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 68,859,489 82,848,757 99,185,144
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 133,447,629 1,180,902,990 962,244,633
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 30,653,201 1,584,792 8,465,042
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,542,081,672 1,618,442,908 1,529,715,640
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 71,130,236 94,500,575 72,180,374
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 273,614,865 296,554,896 188,516,274
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 2,893,384 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 16,636,862 1,188,146 9,481,570
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,101,495 2,966,867 8,427,583
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 136,326,968 112,942,165 130,778,888
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 226,257,025 190,647,340 192,279,928
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 94,490 8,900,893 2,352,787
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 49,509,416 70,453,267 119,667,980
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 8,923,699 2,836,728 6,904,000
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 760,775 6,595,962 3,836,061
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 21,445,407 35,194,109 36,035,222
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 115,712 84,797 50,690
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 30,379 61,865 71,511
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,318,401 2,580,364 5,566,371
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,031,258 2,812,767 2,526,257
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 310,992 745,282 501,830
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 85,648 437,025 132,010
รวม 25,680,055,159 22,047,607,546 17,692,944,871
หน่วย : บาท