มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,409 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 9,952 42,530
40 ยางและของทำด้วยยาง 38,699 26,530 26,209
42 เครื่องหนัง 0 10,521 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 43,834 0 44,930
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 737,199 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 962 633 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 28,339 37,732 41,153
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 150,790 96,209 167,153
64 รองเท้า 16,693 7,575,551 4,112,554
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,231,929 76,421 1,717,962
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,079,060 0 324,663
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 50,912
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 13,203 3,246,668 1,776,831
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 693,271 1,545,789 501,739
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 672,712 761,709 1,047,826
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,309,789 2,796,442 2,152,180
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 31,439 58,424
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 68,389 386,520 75,461
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 25,385 0 0
รวม 5,375,464 17,339,315 12,140,527
หน่วย : บาท