มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บังกลาเทศ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 34,682,712 31,795,620 24,143,626
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 861,500 637,425
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 200,582 0 116,510
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 47,375 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 2,995,304 863,005
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 16,372 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,161,525 598,142 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 145 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,944,234 2,844,669 235,100
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 349 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,570,830 1,535,922 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 789 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 331,754 3,111 166
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 69 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 210 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 72,640 68,229 36,018
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,281 2,430 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 68,564 5,343 955,407
42 เครื่องหนัง 1,255,969 6,115,945 2,655,490
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 34,560 45,719 13,783
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,895 25,849 7,528
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 17,952 37,072 20,068
52 ฝ้าย 1,498 3,317 601,053
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 673,288 592,906 706,949
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,114 4,423 2,101
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 436
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,066 5,218 591,601
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 263,843 144,463 170,914
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,405 30,042 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 85,890 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 541 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 42,837,978 60,435,970 40,484,275
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,919,606 44,527,117 37,880,032
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 9,872,138 8,123,602 3,064,041
64 รองเท้า 2,130,649 254,078 506,092
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 353,168 96,264 533,819
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,129 384 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 88,879 68,123 52,117
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 6,985 8,196
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 62,922 48,051 58,205
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 216,691 2,421,000 117,094
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,714,666 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 20,457 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 135,508 1,353,973 2,211,661
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 871,610 1,091,895 1,051,810
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,186 3,960 12,082
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 9,480,106 15,528,516 8,456,734
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 9 1,868
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 17,878 354,680 7,117
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 28,833 216,829 64,472
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 69 0 34,081
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 2,000 0
รวม 131,136,814 182,316,771 126,300,876
หน่วย : บาท