มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เบลเยียม

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 26,715 6,000 49,200
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 812,604 0 780,971
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 187,505,458 95,377,422 163,165,973
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 165,602 0 26,021
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 3,152,990 3,113,139 1,981,241
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 6,800 6,680 755,049
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 102,294
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 25,109 3,126 40,446
10 ธัญพืช 0 0 30,732
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 19,909,991 20,896,384 15,906,890
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 416,882 314,316
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 92 99,722 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,425,809 11,284,950 13,886,769
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 11,322 28,973
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 10,320,942 3,845,045 6,667,940
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 15,764,769 17,937,009 1,815,685
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 5,807,095 4,745,667 5,601,124
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,567,479 9,194,681 9,225,445
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 11,291,981 32,758,791 10,754,319
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 545,108 114,043 3,673,233
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 20,913,485 44,335,162 76,956,265
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,425,747 1,842,549 849,497
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 402,970 0 81,163
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 49,064,653 34,588,236 52,547,863
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 31,102,833 18,394,879 21,209,278
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 41,319,361 112,900,416 63,120,546
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,945,212,884 976,405,073 287,692,618
31 ปุ๋ย 73,604,006 69,352,063 56,716,353
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 11,685,817 23,831,237 45,927,750
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 108,406,457 11,698,015 26,047,516
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 25,807,059 12,496,943 27,164,957
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 10,700,994 16,823,520 29,268,612
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 4,470,440 8,255,715 5,383,100
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 114,189,744 80,878,098 98,350,316
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 302,627,266 288,276,969 356,633,617
40 ยางและของทำด้วยยาง 21,568,689 23,543,442 47,587,187
42 เครื่องหนัง 72,061 39,460 4,555,136
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,888,076 2,606,687 3,059,189
47 เยื่อไม้ 23,558,014 23,124,182 9,068,382
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 9,872,786 22,853,537 41,618,799
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,833,298 2,812,469 710,858
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 10,025 135,248 51,997
52 ฝ้าย 22,421 52,313 415,762
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 39,931 35,421 2,555,879
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,259,123 10,081,137 2,570,328
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,614,960 879,000 673,302
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 147,370 2,022,959 1,807,383
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,321,966 3,003,965 290,530
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,372,511 211,659 36,008
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,183,281 6,591,690 6,238,564
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 807,077 564,756 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 377,955 404,209 194,982
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 274,175 269,754 333,729
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,479,548 4,044,505 299,935
64 รองเท้า 44,227 56,150 389,300
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 35,946 21,796 24,841
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 200 323,014 129,310
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 186,888 199,167 341,174
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 353,891 1,921,691 4,891,555
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 128,758 213,867 136,763
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,923,306 526,268 7,407,003
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 856,287,501 821,527,407 113,395,609
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,258,679 11,519,030 27,197,805
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 23,212,960 19,278,660 29,388,555
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 227,530 311,682 370,325,351
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 4,266,314 638,083 9,589,202
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 12,387,608 34,130,024 51,831,644
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 287,450 7,287,761 3,377,385
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,707 1,552,734 12,445
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 316,669 7,825,398 353,715
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,494,094 835,134 523,235
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,596,999 705,483 1,319,878
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 96,100,391 95,580,485 161,433,269
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 148,696,303 135,481,736 129,638,320
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 44,508,754 39,504,765 24,791,813
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 250,114 159,118 417,273
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 350,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 24,859,398 10,684,078 43,847,644
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 803,314 109,104 138,402
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 22,000 32,609
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 172,132,693
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,568,987 6,159,797 4,788,627
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 299,332 739,007 429,348
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 497,717 25,187 4,939,844
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 12,000 23,261
รวม 4,336,560,564 3,200,516,757 2,668,421,895
หน่วย : บาท