มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แคนาดา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 10,574,122 49,591
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 18,544,905 19,165,424 118,004,740
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 0 39,782
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 3,233,921 3,770,245 2,793,106
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 6,236,562 16,810,607 25,582,948
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 2,352,891 10,280,250
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 5,540 0 2,256
10 ธัญพืช 7,561,714 1,294,751 99,248,707
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,966,871 4,037,943 4,179,708
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 63,596,828 137,553,090 195,361,426
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,572,183 2,723,591 2,552,817
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 1,575,849
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,907 6,718 14,774
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 370,329 392,947 3,418,096
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 7,102,795 6,493,822 2,814,318
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,198,907 11,787 1,525,576
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 12,176,522 15,422,124 3,919,326
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 279,512 276,363 1,039,557
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,471,379 11,909,371 21,279,017
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,258,734 8,556,633 1,582,245
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 19,696,328 27,693,336
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,460,025 710,057 6,860,227
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 41,107,656 13,700,413 63,776,595
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 65,655,585 25,435,278 115,010,839
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 49,252,042 45,462,112 55,360,723
31 ปุ๋ย 339,797,530 360,921,254 480,416,039
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 18,064,731 6,442,703 34,150,232
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,870,831 13,283,509 10,425,658
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 23,633,295 16,122,162 7,548,991
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,412,051 9,058 3,917
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 28,252,145 28,880,498 22,694,464
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 37,791,582 60,121,787 67,730,857
40 ยางและของทำด้วยยาง 11,645,322 20,791,479 23,846,465
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 11,627,666 38,029,004 31,593,889
42 เครื่องหนัง 693,053 567,016 203,437
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 622,647 2,593,986 12,211,222
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 35,499,811 28,262,803 21,752,838
47 เยื่อไม้ 480,243,023 341,386,777 475,830,745
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 8,297,069 5,121,768 4,453,520
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,012,115 1,108,529 789,498
52 ฝ้าย 11,423 5,459 4,652
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 80,502,641 62,438,576 113,857,364
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 71,037
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 361,094 654,436 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,061 45,082 2,531
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 717 0 23,327
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 317,330 924,592 223,459
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 38,703 87,007 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 219,938 127,084 39,254
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,351,115 5,830,020 251,035
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,605,784 5,235,057 6,602,241
64 รองเท้า 375,744 149,199 607,741
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 543,487 5,368,121 1,954,643
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 115 165
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 129,954 7,582
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,741,095 4,313,064 1,888,713
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 296,044 629,336 2,042,620
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,752,486 4,002,375 4,598,297
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 139,338,410 18,535,423 6,216,343
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,613,886 6,452,498 26,257,417
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 48,563,668 30,334,936 63,724,739
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,670,446 2,085,989 981,538
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 30,999,849 39,522,828 12,500,153
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 37,718,157 31,441,515 4,219,724
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 9,840,075
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 69,374,583 181,780,437 107,663,938
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 641,864 732,124 1,491,437
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 18,195,513 7,249,877 7,769,426
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 937,600 1,237,468 1,606,747
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 160,996,377 240,039,792 192,608,779
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 175,756,760 154,450,109 184,264,810
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 40,587,890 39,654,408 39,395,471
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 63,742 8,423 19,945,898
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 128,706,011 42,872,144 119,638,713
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 36,137 49,220 1,031,517
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 71,339 28,569 247,351
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 188,374 53,179 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,515,744 722,588 741,767
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,914,648 4,846,626 267,211
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 242,661 171,147 615,990
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,600 139,560 43,349
รวม 2,311,776,709 2,162,347,287 2,890,864,635
หน่วย : บาท