มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 10,570 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,968,596 3,499,276 1,268,287
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 153,719 4,771 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 11,680,694 8,037,497 12,832,162
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 45,819 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 93,665 130,065 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,058,225 598,233 1,147,723
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,907,201 4,857,860 658,725
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 1,839
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,111,261 3,490,626 3,011,365
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 23,181,288 27,343,628 16,333,252
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 5,443,592 4,143,334 5,178,455
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,202,297 14,880 1,261,853
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 64,734,220 50,902,555 20,877,856
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,570 8,709 371,523
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 6,022,686 12,412,640 15,994,072
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 139,367 63,316 71,028
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 83,441 290,892 263,853
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,240,514 2,034,819 1,960,142
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 495,230 3,881,783 2,775,522
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 87,679,772 172,841,105 127,787,633
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 331,897,928 315,110,418 711,634,845
31 ปุ๋ย 576 500 483
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 19,784,179 32,243,253 34,722,762
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 35,219,348 23,682,704 22,819,413
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 14,581,233 20,060,320 19,217,052
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 996,240 794,931 1,133,915
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,607,459 0 1,813,117
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 32,888,993 42,709,641 90,123,965
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 54,546,963 59,135,923 44,250,834
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,170,961 9,782,158 8,267,155
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 246,574 104,051 366,741
42 เครื่องหนัง 1,725,735 2,410,549 5,088,582
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,419,653 2,028,758 2,978,240
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,676,743 4,426,795 2,508,606
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,368,350 3,231,485 2,441,356
50 ไหม 56,675 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 67,599 0 0
52 ฝ้าย 48,722 86,112 29,330
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 27,622,057 52,554,781 21,995,566
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 46,748 26,342 25,536
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 825,142 316,786 150,323
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 11,023 7,700 5,428
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 98,011 123,809 34,888
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,046,722 24,792,665 1,397,168
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 585,468
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 281,274 65,552 39,521
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,560,254 365,700 290,087
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,199,317 5,515,822 335,142
64 รองเท้า 1,951,151 28,467 616,155
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 820 15,123 5,438
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,470 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 313 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,925,625 14,101,015 9,673,859
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,381,782 2,099,875 2,027,663
70 แก้วและเครื่องแก้ว 63,817,832 66,676,221 84,734,343
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 7,849,895,199 8,969,444,652 4,176,817,541
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,522,557 24,513,609 23,340,023
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 74,465,059 139,340,364 117,948,279
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,986,692 6,319,494 5,132,261
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,133,631 292,683 65,553
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,960,597 6,000,910 1,956,733
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 412 0 0
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 33,157 369,734
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 180,603 74,807 63,109
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 45,664,089 69,941,395 16,019,447
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,820,813 3,975,745 6,618,707
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 279,563,398 228,254,247 140,586,866
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 362,308,732 473,321,251 357,399,099
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,863,375 7,750,733 3,337,027
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 349,321 0 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 3,106 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 223,590,362 264,929,162 321,125,965
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,447,394,430 1,208,415,265 907,235,844
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 9,081 5,548 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,217,016 6,697,016 3,694,745
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 166,349 263,111 211,525
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 755,895 4,404,772 1,858,936
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 545,191 780 300,647
รวม 11,148,677,612 12,391,091,641 7,365,190,312
หน่วย : บาท