มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จีน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 437,517 360,201 286,447
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 678,870,298 646,685,705 505,749,261
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 17,984,340 23,314,436 18,077,245
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 23,703,800 21,841,766 15,081,920
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 102,253,721 139,652,259 75,376,711
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,080,676,966 1,163,067,292 1,130,559,728
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,711,381,619 2,085,238,620 1,899,878,165
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 173,480,935 125,838,588 188,517,501
10 ธัญพืช 7,157,080 538,228 3,509,146
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 149,716,506 154,302,018 145,894,589
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 177,539,533 168,266,842 271,336,764
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 110,787,034 127,855,543 221,927,355
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 3,034,247 4,340,336 1,892,872
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 50,601,337 65,210,108 63,972,677
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 382,886,554 384,293,217 360,179,285
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 234,520,137 293,213,402 258,685,737
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 65,768,947 74,399,433 42,691,959
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 187,710,043 247,652,560 207,572,889
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 356,514,751 330,783,169 333,203,018
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 300,097,548 303,516,351 253,327,785
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 20,321,309 36,923,401 57,324,655
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 300,300,490 321,862,969 291,960,087
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,074 2,576,035 4,800,978
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 270,626,206 350,777,706 465,368,970
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 27,019,862 18,302,777 13,624,392
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,072,956,668 126,997,864 886,729,263
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,825,544,458 2,852,627,144 3,426,376,647
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,102,999,676 4,160,858,845 4,329,024,797
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,889,536,430 4,498,707,271 2,830,666,308
31 ปุ๋ย 336,107,388 1,011,152,578 2,670,544,300
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 885,761,780 1,065,506,262 981,437,686
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 283,201,399 319,118,784 350,301,101
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 436,038,446 399,966,990 415,407,194
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 271,146,747 307,331,207 326,419,161
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 36,312,658 7,062,787 18,040,405
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 48,307,615 69,348,292 58,385,915
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,813,109,580 5,124,268,460 6,126,489,439
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 8,603,273,299 9,166,188,032 9,870,967,170
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,573,285,161 1,614,757,731 1,761,850,481
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 103,320,463 53,870,171 75,945,931
42 เครื่องหนัง 667,349,461 752,214,505 681,032,945
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 40,896,132 5,158,065 64,328,120
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 625,363,765 711,042,757 616,875,536
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 703,132 509,008 1,193,831
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 43,673,988 15,406,525 2,862,767
47 เยื่อไม้ 39,196,359 38,541,927 20,393,717
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,392,536,429 1,562,082,119 1,378,610,228
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 99,591,425 87,578,404 100,103,386
50 ไหม 9,444,938 6,514,028 1,062,774
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 38,681,928 41,906,709 27,346,471
52 ฝ้าย 262,270,847 317,471,760 299,928,960
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 83,067,840 37,757,496 14,895,264
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 985,896,348 971,860,392 1,007,649,583
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 423,317,553 407,431,080 316,973,297
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 382,242,026 450,231,563 444,156,050
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 75,923,890 82,508,636 105,862,247
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 175,734,679 184,434,745 210,039,536
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 986,789,095 1,014,635,351 1,176,709,214
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 405,231,011 418,441,459 503,919,811
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 641,642,487 638,530,518 608,047,932
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 934,168,387 921,657,710 864,321,091
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 785,707,204 746,138,786 1,026,255,863
64 รองเท้า 446,891,650 432,386,030 475,756,980
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 66,453,080 81,069,738 83,538,657
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 33,742,573 20,550,376 40,854,878
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 36,106,317 31,226,030 33,902,000
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 321,913,316 293,622,206 359,055,251
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 857,441,154 1,120,018,540 1,066,349,843
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,349,348,972 1,319,684,522 1,514,518,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,039,711,575 2,034,914,273 1,638,705,287
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,657,764,406 11,014,379,988 9,547,029,034
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,364,605,893 7,829,175,369 7,536,915,494
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,250,767,921 4,241,707,841 3,705,808,930
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 24,448,534 21,862,269 22,395,520
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 4,366,195,168 4,780,544,035 4,809,434,801
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 65,472,586 47,692,421 163,721
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 18,575,340 36,045,118 30,775,939
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 46,083,140 88,459,692 12,458,788
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 190,994,870 201,238,311 206,608,725
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,089,024,173 1,437,133,300 969,208,985
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,034,142,824 1,232,158,074 1,307,916,051
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 34,984,917,917 36,168,807,926 34,611,744,662
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 62,175,354,653 54,339,584,511 55,857,707,122
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,281,397,086 24,961,730 399,533,726
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,632,107,976 5,039,959,809 5,573,024,448
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 90,642,064 1,306,554 549,190
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 108,708,001 9,964,537 196,476,077
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,720,309,833 4,552,845,761 4,883,906,759
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 351,410,883 435,087,091 440,452,410
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 42,230,350 48,254,377 36,847,722
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,897,782 4,910,191 472,244
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,034,575,705 3,179,590,870 3,235,603,649
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 779,036,714 802,869,448 906,230,657
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 658,057,936 650,240,299 740,661,445
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 73,401 318,009 202,544
รวม 187,934,126,339 188,803,198,169 190,676,764,096
หน่วย : บาท