มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โคลอมเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 13,720 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 354,259 149,147 257,037
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 74,608 70,019 50,257
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 266,199 924,071 431,188
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 3,978 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 6,555 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 26,521 1,060 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 3,339,788 1,336,527 2,649,488
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 8,234,961
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 14,416,309 16,000,304
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 555 360,783
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 666,282 944 1,497,935
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,583 1,471 4,508
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,233,817 0 1,470,191
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,476,962 7,512,603 9,174,573
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 742,628 345,756 1,592,117
42 เครื่องหนัง 399,613 588,067 774,407
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,879 117,795 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,842 11,332 10,211
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 13,438 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 32,751 1,835,862 967,490
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 523 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,698 72,527 128,951
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 216,212 108,955 397,645
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 117,006 1,192,423 10,000
64 รองเท้า 2,875 0 3,660
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 1,131 2,121
70 แก้วและเครื่องแก้ว 84,700 188,252 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,126,515 19,863,725 11,471,101
72 เหล็กและเหล็กกล้า 6,760,167 15,900,387 46,274,846
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 7,163 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 25,482,916 8,755,074 27,002,974
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 288,234
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 66,800
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 65,626 25,305,962 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 121,350 704,273 83,857
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 107,858 8,222 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 242,011
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 26,298 0 24,315
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 9,235
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 7,391 2,210 20,380
รวม 53,762,344 99,460,036 129,501,580
หน่วย : บาท