มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คอสตาริกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 617,693
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 6,773,033 10,228,096 17,916,256
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 410,254 100,413 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 9,792 2,329,322 6,298,716
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 88,469 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,595,543 2,126,075 857,065
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 591,910 448,776 108,292
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 1,187,870
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 42,664 4,411 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 604,157 1,368,919 1,810,143
40 ยางและของทำด้วยยาง 232,209 1,890,164 1,670,773
42 เครื่องหนัง 42,736 0 38,298
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,903 3,887 8,214
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,162 1,377 1,237
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 42,509 86,718 3,730,999
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 9,535 4,777 1,748
70 แก้วและเครื่องแก้ว 414,246 529,473 470,073
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 137,880 260,104 53,960
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,246,343 89,277,782 120,957,250
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 253,664 1,439 46,746
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 19,229 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 55,959 15,002 53,971
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,878,904 13,673,350 24,951,828
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 35,748 46,085 2,343
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 54,596,496 55,697,632 51,853,446
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,801 2,539 54,059
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,032,993 136,784 0
รวม 97,036,670 178,321,594 232,690,980
หน่วย : บาท