มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเช็ก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 117,911 44,562 17,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 42,289 41,835
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 59,196,349 77,385,708 50,138,846
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 74,560
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,400 2,595 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 57,333 1,960 4,909
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 95,969 45,475 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,019,197 0 543
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 398,177 7,112 1,466,098
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 32,399 3,599,036
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 2,017,579
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 44,421 3,423 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,189,417 3,531,023 3,008,611
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,074,544 19,142,366 15,307,153
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,809,220 9,794,795 12,529,454
31 ปุ๋ย 0 290,807 288,984
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 11,258,958 9,788,415 2,096,469
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 553,363 22,967 60,601
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 115,090 537,642 229,022
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 116,420 10,768 5,641
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 0 13,240,136
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 12,398 144,503
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,206,821 6,235,312 5,351,108
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 37,419,088 71,538,726 56,494,056
40 ยางและของทำด้วยยาง 9,165,978 16,497,026 19,018,996
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 614,690
42 เครื่องหนัง 63,768 193,646 433,846
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 9,372 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 18,802,048 9,195,047 20,024,147
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 378,450 196,833 173,106
52 ฝ้าย 151,199 4,154 175,138
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,507,357 8 2,418,926
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 638,324 242,482 773,504
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,770 1,000 11,863
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 83,770 7,755 147,486
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 66,554 408,527 415,555
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,364 137,109 522,805
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 46,980 255,883 275,804
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 857,514 638,796 565,538
64 รองเท้า 0 25,824 2,126
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 493 66,528 109,605
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 112,141 2,805,561 98,344
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,137,115 2,073,719 323,953
70 แก้วและเครื่องแก้ว 6,607,392 8,765,337 7,870,956
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,780,058 4,384,593 4,576,935
72 เหล็กและเหล็กกล้า 190,508 222,110 556,155
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,545,901 10,174,120 28,097,993
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,800,396 5,588,941 1,793,525
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 79,591
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 159,419 751,432 1,201,428
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 6,500 0 36,846
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,136,972 4,179,351 2,905,137
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,705,495 7,025,105 4,025,279
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 217,863,930 156,507,864 186,592,142
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 212,743,447 234,182,268 232,905,325
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 78,682 441,211
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 72,194,370 298,296,052 96,937,575
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,026,876 26,432 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 986,712 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,392,529 16,593,470 13,505,513
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 68,344 0 22,189
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 12,026 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 31,105,705 31,858,581 19,104,257
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,439,144 15,826,501 26,250,200
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,407,138 1,506,770 1,626,226
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,546 1,029,117 1,247,839
รวม 764,923,283 1,028,217,366 841,997,898
หน่วย : บาท