มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยอรมนี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 118,258 78,298 90,864
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 6,229,347 11,110,018 26,325,604
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 63,283,241 9,863,441 107,550,067
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 133,212,338 110,901,414 156,702,155
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,166,371 261,953 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 796,932 566,771 488,632
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 45,138,331 383,728 836,158
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 13,253 711
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 197,086 639,905 623,476
10 ธัญพืช 0 0 115,913
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 81,025,512 55,374,407 153,086,248
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 22,952,145 51,866,523 16,754,019
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 8,814,257 21,634,889 21,717,857
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 18,607,229 15,184,569 14,340,050
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 227,177 85,775 31,451
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 25,097,207 34,677,567 20,849,249
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 11,992,354 19,869,089 16,842,845
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 20,771,010 22,638,905 24,426,492
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,327,401 18,511,451 8,003,380
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 56,863,047 60,113,046 59,708,065
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,421,180 13,984,985 12,547,191
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 209,192,838 240,958,754 318,450,500
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 598,532 237,969 6,471,145
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,409,138 9,219,764 7,597,983
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 66,680,902 127,206,634 77,184,501
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 292,487,451 475,252,461 583,794,246
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 239,255,861 346,528,065 288,484,369
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,267,867,501 1,367,403,743 1,143,455,936
31 ปุ๋ย 40,799,874 52,108,314 36,868,261
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 216,293,101 279,339,591 289,472,170
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 31,266,623 47,587,790 53,355,805
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 140,476,956 169,135,669 211,164,662
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 54,243,538 70,239,472 45,693,142
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 568,763 3,160,598 11,937,956
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 3,280,982 3,170,230 6,227,303
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 523,821,950 744,815,509 880,229,269
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 841,067,162 932,655,395 995,066,826
40 ยางและของทำด้วยยาง 268,339,930 400,330,728 453,201,971
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 5,586,760 7,076,368 3,719,718
42 เครื่องหนัง 5,332,476 5,534,006 7,683,525
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 10,652 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 23,028,348 17,619,392 25,226,087
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 71,766 472 0
47 เยื่อไม้ 22,095,126 22,358,818 19,648,695
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 116,483,867 190,910,453 153,005,810
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,657,996 6,736,878 11,804,702
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 4,211 73,483 489,146
52 ฝ้าย 97,263 120,470 478,372
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 21,262
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 25,297,118 23,323,216 20,616,973
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 44,138,275 79,917,293 76,582,347
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 14,989,934 9,277,905 6,648,479
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,906,119 13,723,205 6,633,079
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,779,371 2,096,629 8,722,219
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 31,479,407 52,692,864 32,038,064
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,989,114 4,334,504 1,420,038
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,090,683 1,678,968 1,071,958
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,360,471 3,583,452 1,637,640
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 7,804,759 9,800,963 8,623,590
64 รองเท้า 2,059,932 20,858,031 4,447,348
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 462,603 1,160,412 248,018
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 39,340 37,122 58,298
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 273,845 272,758 684
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 19,800,765 36,387,068 30,874,297
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 14,908,261 33,309,064 33,870,039
70 แก้วและเครื่องแก้ว 45,128,388 101,240,310 54,386,585
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 972,662,906 354,041,930 347,115,498
72 เหล็กและเหล็กกล้า 113,896,226 145,655,852 135,157,698
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 500,460,309 606,554,665 662,430,593
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 55,124,712 58,079,813 85,215,710
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 13,373,328 33,345,181 22,257,061
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 131,004,898 169,934,238 131,621,138
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 990,796 32,455
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,748,935 539,338 2,500,907
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 929,778 0 702,509
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 15,074,562 10,220,602 13,479,258
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 112,419,895 127,864,836 154,126,256
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 50,477,343 60,199,352 52,769,948
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,629,027,995 3,107,729,612 3,681,274,161
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,510,094,013 2,569,251,574 2,749,908,712
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 2,311,446 1,954,023 13,144,967
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,191,097,350 2,091,680,154 1,716,451,130
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 7,362,084 33,898,943 268,555,162
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 8,032,981 95,413 2,454,806
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,073,265,081 1,248,605,454 1,104,243,927
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 15,886,793 3,270,496 5,287,614
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,437,161 2,215,990 11,825,442
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 730,514 577,484 1,706,448
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 79,425,636 70,043,199 71,071,974
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 12,921,785 8,439,181 8,374,547
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 28,118,041 27,399,142 20,290,887
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 97,328 219,549 820,231
รวม 14,688,749,475 17,094,041,594 17,822,472,484
หน่วย : บาท