มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เดนมาร์ก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 2,037,649 3,548,619
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 20,575,368 26,974,013 23,691,003
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 11,173,547 8,516,842 14,722,367
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,129,345 1,082,751 173,455
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 20,299 359,993 338,387
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 46,464,914 32,658,778 48,747,151
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,003,421 128,905 108,599
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 15,766,850 18,823,916 14,665,234
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 510 3,104 5,588
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 1,928,109 12,056
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,986,502 3,980,924 9,423,333
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 7,962
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 22,194,138 8,675,141 11,644,178
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 712,889 639,923 33,214
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 12,133,092 29,573,954 18,709,529
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 8,018 2,081,435 252,465
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 23,410,232 10,096,754 13,649,699
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 716,539 0 1,263,423
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 194,236 379 984,916
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 111,564 17,976 114,199
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 140,428 215,444 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,538,222 3,754,761 12,436,442
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 142,059,660 93,176,192 251,757,435
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 9,784,168 8,783,864 8,681,538
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 733,666 185,323 1,062,790
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,175,912 3,781,041 2,328,396
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 82,017,465 36,280,543 106,340,106
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,065,637 13,164,817 34,274,505
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 19,437,329 33,617,377 20,797,322
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,785,810 5,694,683 7,641,441
42 เครื่องหนัง 1,171,832 253,327 199,671
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 461,213,912 176,620,596 434,515,885
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 336,541 37,610,726 316,901
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,340 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,045,740 4,007,714 1,303,680
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 873,916 1,425,888 1,223,303
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 891 0 0
52 ฝ้าย 23,600 19,454 52,459
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 102,559 7,717 50,328
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 1,396
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 68,524 5,846 1,915
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,187 18,074 1,473
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 189,719 297,663 380,737
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 142,724 296,143 406,372
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,536 58,276 180
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 333,610 301,914 412,684
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 145,507 237,413 166,395
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 919,902 480,664 940,508
64 รองเท้า 94,118 68,619 50,930
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 3,585 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 11,412 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 688,860 1,235,598 2,232,816
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,484,610 2,550,822 2,077,910
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,829,977 3,363,033 304,026
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 17,743,439 17,184,995 20,361,958
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,561,919 3,847,787 893,880
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 21,787,270 40,494,686 26,603,083
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,632,291 2,478,516 5,235,942
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,559,786 16,794,208 8,883,856
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 22,592 7,276 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,984,723 1,723,105 1,289,104
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,891,584 895,289 3,665,483
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 96,340,584 202,350,528 104,633,057
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 101,754,859 158,138,016 143,342,489
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,665,226 6,771,761 5,477,092
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 2,733,534 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 29,197,680 33,540,789 39,568,241
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 21,674 35,387 106,874
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 7,015 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 278,022 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 10,655,354 6,783,641 8,690,136
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,060,428 2,031,381 3,255,833
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 474,778 2,110,996 1,518,579
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 135,315 40,927 0
รวม 1,237,541,280 1,073,345,522 1,425,580,528
หน่วย : บาท