มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 115,941 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 8,698 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 758,715
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 8,088,628 11,651,052 21,015,223
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 243,952 228,383
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 12,907,029 17,527,566 15,271,375
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 223,187 0
42 เครื่องหนัง 19,387 0 0
47 เยื่อไม้ 5,563,015 7,339,087 9,686,291
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,256 14,402 11,808
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,342 921 950
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 183,921 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 269,931 191,290 452,719
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 22,098 377,637
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 3,899 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 80,602 11,466
64 รองเท้า 0 0 277,854
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 501,628 592,715
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,032,083 1,048,347 27,881,841
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,326 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,045,177 1,910,543 2,727,509
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 1,027
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 13,463,916 21,767,408 8,339,166
รวม 57,700,952 62,534,680 87,634,679
หน่วย : บาท