มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอกวาดอร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 994,065 95,072,042 3,854,226
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,718,563 2,722,570 3,833,744
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 25,327 14,913
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 22,056 224 117,075
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 14,239 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 1,043 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,251 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,074 798,309 1,208
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,790,133 614,073 3,605,077
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 25,348 33,864 22,972
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 77 49,154 65,431
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 33,905 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 6,640,683 4,077,923 0
42 เครื่องหนัง 0 25,428 0
47 เยื่อไม้ 2,309,966 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 769,298
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,080 8,043 2,125
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 22,387 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 14,339 0 0
64 รองเท้า 5,467 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 89,000 147,923 990,859
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 229,389 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 2,583
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 1,633,311 1,638,192
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 292,218 499,736
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 9,284 5,467
รวม 14,627,102 105,810,656 15,422,906
หน่วย : บาท