มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สเปน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 266,714 9,170,212 3,977,947
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 1,748,274 4,817,293 3,590,048
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,477,478 8,344,126 642,024
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 12,693,165 35,067,703 29,427,097
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 6,019,570 15,071,608 9,832,259
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 947,590 1,750,268 5,675,309
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,353,492 3,020,429 166,779
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 16,602 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 5,961,897 6,277,564 7,664,179
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,157,602 155,566 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 20,528 390,393 22,233
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 26,739,097 46,300,755 30,051,770
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 17,601,698 54,956,349 68,829,153
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 933,255 964,606 779,249
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 138,058 881,065 446,431
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 306,310 431,563 1,186,623
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 4,887,239 8,167,495 3,478,286
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,657,331 14,685,938 11,513,074
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,739,367 18,004,444 6,101,286
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,146,414 1,114,387 6,347,074
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 104,054,396 109,207,902 97,006,370
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,120,498 3,139,660 3,311,215
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,088,551 7,905,795 14,314,928
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,484,686 27,770,035 49,828,640
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 46,148,679 263,364,928 195,162,063
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 219,366,642 282,947,102 274,069,210
31 ปุ๋ย 1,291,845 1,420,034 4,493,327
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 70,873,258 54,401,213 118,963,497
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 49,656,942 33,065,029 39,634,538
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 29,137,770 27,883,323 45,923,535
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 6,125,399 269,780 1,753,897
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 120,807 334,612 517,264
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 72,646,257 72,772,700 283,332,451
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 52,598,248 67,144,491 54,520,271
40 ยางและของทำด้วยยาง 22,279,057 26,042,751 25,572,454
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,644,372 821,030 640,644
42 เครื่องหนัง 51,498,632 48,886,459 19,129,358
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 233,951 0 485,228
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,991 1,274,677 1,830
47 เยื่อไม้ 37,371,054 16,064,330 9,942,953
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 10,093,738 6,951,088 11,258,569
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 497,834 1,004,983 561,208
52 ฝ้าย 2,485,324 179,658 278,196
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 10,383 0 9,768
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 7,483,541 1,025,944 1,423,662
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,969,983 2,416,246 2,573,625
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 49,744 49,650 1,567,033
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 8,566 11,301 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 180,851 34,953 57,882
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 60,461 911,740 396,102
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 153,294 0 105,970
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,002,639 1,712,703 1,324,478
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,054,345 1,150,458 1,017,810
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,080,153 726,510 753,086
64 รองเท้า 4,988,382 3,524,793 1,530,072
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 42,369 327,434 82,555
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 39,449 12,204 72,222
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 907,251 9,565,363 5,825,978
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,091,069 12,459,482 14,959,336
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,204,578 1,665,237 1,599,831
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 9,586,921 4,430,009 3,283,320
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,822,573 8,992,012 14,810,749
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 34,810,064 62,711,658 114,093,017
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 55,398,547 62,569,687 68,126,046
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 825,386
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 28,405,542 62,797,867 37,258,425
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,859 0 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 112,462 382,340 60,987
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 0 2,307,731
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,669,489 24,032,920 21,946,591
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,432,307 3,673,675 2,583,157
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 301,232,808 247,495,766 401,568,523
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 109,245,722 229,200,698 181,906,635
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 58,140,614 98,214,501 154,728,373
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,495,160 118,642 22,963
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 408 0 2,021,404
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 27,354,636 78,327,302 87,866,067
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 43,493 155,176 103,798
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 22,081 1,823,410 24,146
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 756,785 430,662
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,329,857 9,535,345 10,867,521
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,434,915 12,576,872 3,576,300
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 454,191 1,052,874 548,437
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,638 127,902 0
รวม 1,605,945,355 2,227,009,405 2,582,692,115
หน่วย : บาท