มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟินแลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 768,093 0 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 23,212,396 11,988,673 7,451,746
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,512 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 84,722 1,285,707 791,579
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,343,960 703,780 2,033,321
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 128,483 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,359,419 546,802 1,834,950
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,218 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 24,236,645 30,956,269 27,549,554
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,178,254 2,009,843 650,742
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 578,063 267,922 173,917
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,187,134 6,619,630 15,501,525
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,873,723 3,778,800 2,000,540
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 45,039,508 6,069,598 14,924,048
31 ปุ๋ย 129,222,176 149,116,502 5,014
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 10,961,810 3,008,928 567,299
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 208,492 6,085 4,664
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 200,039 20,091 222,812
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 31,295,119 31,655,169 36,569,889
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,671,553 4,277,876 11,209,413
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 25,769,172 45,637,583 27,357,683
40 ยางและของทำด้วยยาง 687,395 2,552,185 5,285,017
42 เครื่องหนัง 278,949 177,710 35,524
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 180,813,245 393,592,930 346,353
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 402,738 10,729,140 11,039,575
47 เยื่อไม้ 71,573,173 84,596,561 43,318,338
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 100,018,129 121,704,293 79,253,198
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,121,932 558,168 221,567
52 ฝ้าย 185,635 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 3,286,670 2,838,349
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 6,000 18,354
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 426,600 0 21,890
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,108 43,549 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,636 0 53,569
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,070 0 43,355
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 25,053 187,989 217,969
64 รองเท้า 2,316 22,178 131,366
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,894 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,214,681 7,581,895 9,055,669
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 161,759 76,666 87,623
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,493,322 8,775,314 2,781,928
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 84,927 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 20,107,435 10,304,095 40,283,231
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,160,113 7,930,537 17,828,527
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 94,237 12,771 64,506
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 43,949 5,130 204,426
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 4,550,750 433,588
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,653,714 2,718,082 1,157,100
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 196,554 230,760 439,320
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 82,277,686 162,815,581 152,112,210
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 52,900,810 53,225,397 74,236,802
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 98,352 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 206,684 1,184,998 427,112
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,934,442 2,663,915 313,466
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 32,255,455 72,624,307 34,131,188
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 155,181 88,968 106,487
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 16,497 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 91,636 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 99,579 297,180 221,528
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 65,062 3,773,419 2,265,864
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,184 105,867 1,502
รวม 883,920,211 1,254,663,675 627,825,197
หน่วย : บาท