มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฝรั่งเศส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 6,915,845 41,035 40,605,391
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 2,137,621 730,807 181,612
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 16,727,246 10,852,540 6,977,071
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 104,140,272 126,754,749 136,491,329
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 3,803,654 10,372,667 3,692,029
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 124,277 799,832
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 680,994 850,109 191,039
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 6,525,214 54,990 403,796
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,932,440 871,291 1,839,488
10 ธัญพืช 357 2,260 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 20,487,275 25,008,322 24,908,113
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,469,581 1,941,009 505,737
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 18,582,449 17,358,400 20,901,480
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 190,593 64,007 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,600,173 2,454,956 2,395,092
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,762,297 3,802,329 991,423
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,627,396 3,255,369 4,765,171
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 22,565,922 18,134,054 12,616,585
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 40,356,855 13,633,605 33,976,041
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,448,427 4,433,541 7,740,662
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 35,611,564 48,357,854 70,232,260
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 180,646,705 175,500,866 114,610,006
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 261,011,032 262,468,952 308,069,394
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 9,750,456 5,640,872 14,723,787
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 992,946,976 36,822,665 25,751,854
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 23,214,624 36,156,036 37,009,452
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 274,563,027 262,486,026 251,852,582
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 332,501,278 731,532,645 508,419,751
31 ปุ๋ย 1,029,905 2,729,545 7,212,589
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 69,202,452 65,866,851 50,225,578
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 402,563,010 223,303,211 274,409,526
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 53,431,262 52,386,796 51,973,038
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 46,557,589 34,301,268 24,287,503
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 15,665,858 16,715,153 21,834,233
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 3,113 257,723 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 168,676,601 125,912,831 202,118,192
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 241,537,666 197,276,307 237,332,959
40 ยางและของทำด้วยยาง 105,516,149 155,341,413 162,631,073
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 209,887 2,710,538 73,794
42 เครื่องหนัง 383,014,156 245,257,528 169,660,867
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 66,063 349,346 1,064,486
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,665,089 3,300,030 3,540,742
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,066,616 30,612 73,770
47 เยื่อไม้ 39,300,332 55,332,572 17,154,662
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 42,992,994 41,326,372 88,432,301
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,547,889 7,506,036 5,996,075
50 ไหม 4,710 5,956 31,808
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 48,401 16,679 0
52 ฝ้าย 1,441,997 309,945 1,276,773
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 16,003 362,176 138,227
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,982,373 9,109,024 6,806,954
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 569,426 131,567 2,128,664
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 87,221,683 94,561,858 39,848,236
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 5,508 2,538 346,256
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 6,355,353 6,798,731 6,018,746
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 18,639,033 10,279,365 11,330,138
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,460,132 701,385 848,499
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,658,525 4,729,762 3,155,824
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 36,322,943 39,766,215 24,028,685
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 9,757,554 1,383,252 7,636,094
64 รองเท้า 684,712 615,478 422,654
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,699,757 1,476,789 1,047,379
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 36,098 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 24,131 86,729 63,600
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,249,984 12,114,700 8,667,020
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,794,345 6,236,560 8,604,490
70 แก้วและเครื่องแก้ว 142,225,287 96,926,799 55,188,876
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 487,763,226 184,878,817 239,751,200
72 เหล็กและเหล็กกล้า 37,492,930 58,462,101 66,906,386
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 109,055,490 112,746,063 78,449,344
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,885,614 2,717,350 7,090,103
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 676,436 881,570 3,198,327
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 16,733,129 40,352,817 23,191,559
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 59,073
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 5,749,928 0
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 737,127 1,576 1,582
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 2,161,063 195,852 748,486
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 9,443,183 16,846,179 17,275,086
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 10,524,407 10,871,126 18,716,580
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 597,725,382 606,596,413 574,248,956
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 490,833,360 463,343,415 386,038,073
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 14,644 734,679 1,897,945
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 127,610,191 159,453,360 230,291,337
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,482,226,263 4,358,647,303 269,995,512
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 12,517,155 8,899 71,344,675
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 175,667,251 134,419,189 497,281,206
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 17,485,761 52,196,510 7,847,690
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,100,822 922,533 1,100,251
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 16,661 1,183,925
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 19,408,767 14,400,991 7,813,294
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,857,993 3,579,915 1,299,929
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,356,729 3,911,729 4,757,042
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 12,500 587,269 548,498
รวม 10,917,698,184 9,547,784,216 5,637,297,347
หน่วย : บาท