มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหราชอาณาจักร

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 80,623 991,345 14,959,733
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 1,071,691 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 35,682,355 40,744,043 62,626,883
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 6,671,840 18,325,688 3,360,147
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 311,000 1,011,715 45,484
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 9,090,176 8,201,873 9,745,516
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 841,997 285,074 1,573,005
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 484,139
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,992,972 18,415,104 9,715,195
10 ธัญพืช 44,505 76,750 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 21,592,941 46,866,327 28,213,444
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 13,695,899 40,885,507 22,276,237
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,734,138 6,410,007 6,892,010
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 125,026 54,989 846,038
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 965,383 3,835,565 1,695,169
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,676,695 1,246,092 143,557
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 48,713,560 35,770,540 24,347,334
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,175,013 1,060,307 688,906
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 27,194,054 58,990,596 42,370,182
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 197,506,103 145,166,741 149,029,985
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 69,159,410 45,278,981 40,736,448
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 32,853,340 40,569,157 28,548,758
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 28,036 113,214 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 25,445,345 15,244,236 2,852,468,097
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 20,789,512 32,163,279 21,134,140
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 36,710,762 27,712,178 42,623,559
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 180,174,693 322,131,930 290,266,523
31 ปุ๋ย 681,351 2,773,205 252,422
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 51,584,414 57,910,496 47,414,352
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 298,449,056 236,651,579 242,102,892
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 28,285,230 40,235,989 37,437,949
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 6,274,480 27,628,802 15,707,696
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 125,251 787,020 6,805
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 153,443,284 169,622,784 109,707,372
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 158,352,149 136,388,568 198,643,662
40 ยางและของทำด้วยยาง 86,744,128 58,051,579 55,409,277
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 28,125,753 22,951,258 18,027,259
42 เครื่องหนัง 2,677,602 5,713,886 2,649,067
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 426,750 97,977 2,874,484
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 742,885 1,690
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 2,374 3,279
47 เยื่อไม้ 402,909,771 377,077,623 216,288,709
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 16,303,919 36,966,252 31,969,063
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 42,281,998 34,499,454 32,925,842
50 ไหม 0 32,611 18,727
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 4,552,849 5,466,985 4,870,909
52 ฝ้าย 1,089,789 955,066 3,141,554
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 464,616 8,120,535 208,444
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 9,545,394 9,361,333 15,206,254
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,299,385 2,005,721 6,407,294
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 17,388,146 29,415,867 27,590,601
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 46,599 32,976 161,616
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,478,134 1,474,971 1,277,622
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,116,489 5,775,012 9,858,143
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,742,574 3,898,003 2,176,279
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,004,636 7,570,179 4,257,153
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,613,522 6,303,831 5,490,695
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,459,065 3,359,065 9,912,363
64 รองเท้า 1,824,360 1,938,605 1,943,856
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 453,996 392,064 381,009
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 54,290 96,268 22,037
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 203,826 5,376 10,429
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 11,811,838 9,084,807 6,910,726
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9,234,663 10,393,865 6,174,106
70 แก้วและเครื่องแก้ว 19,853,185 15,559,212 15,830,152
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 122,517,092 118,609,131 160,097,420
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,741,116 46,115,890 23,263,303
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 142,639,335 207,909,157 163,620,879
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,589,705 4,437,423 4,597,907
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 13,607,252 46,784,659 4,278,459
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 136,534,742 224,655,342 145,512,326
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 10,563 2,318
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 200,898 5,711,255 36,660
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,292,997 6,429 21,242
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 5,246,610 3,028,567 1,212,660
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 23,364,384 32,698,785 23,885,671
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,484,870 11,916,213 4,749,967
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,820,987,291 689,744,925 3,116,073,598
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,312,969,697 1,232,705,894 1,568,284,272
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 513,795 1,494,960 30,987
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 170,428,166 166,502,495 283,678,144
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 6,475,655 25,012,230 15,901,486
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,180,216 3,275,356 61,421,723
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 182,653,811 242,260,182 149,249,596
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 778,836 578,316 1,385,279
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 534,492 703,296 505,319
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 5,642,265 22,577,576 61,154,396
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,433,408 37,786,784 7,712,543
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,223,867 6,425,410 6,039,581
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 13,485,142 3,125,000 19,696,072
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 282,980 425,865 203,569
รวม 6,129,966,492 5,376,468,715 10,610,677,655
หน่วย : บาท