มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์เจีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 491 152,109 156,481
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,806 6,225 0
42 เครื่องหนัง 7,982 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 897
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 286 10,063 9,084
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 2,500 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 62,868 3,254,029 5,969,713
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 41,020 61,195 5,450
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 47,500 17,000
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 45,500 27,500
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 617,610 1,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 4,412 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 341,762 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,519 7,713 12,271
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,162 500
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 13,000 2,000
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 6,000 857,267
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 520,072 25,681 149,876
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,123,650 51,587 506,776
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,207 24,000 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 13,399
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 15,000 10,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 113,000 73,500
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 28,000 8,027
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,000 3,000
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 112,338
รวม 11,765,901 4,830,048 7,936,079
หน่วย : บาท