มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัวเตมาลา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 139,490 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 220,469 413,451 147,834
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,572,344 498,760 4,531,100
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 6,454,785
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 435,932 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 8,905,020 4,664,536
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,653,512 7,180,112 7,198,495
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 493 4,929 476
42 เครื่องหนัง 450,711 10,314 272,285
47 เยื่อไม้ 994,323 5,776,971 1,174,767
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,295 1,955 1,374
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,821,359 1,268,742 540,517
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,483 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 18,251 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,721 6,025 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,793,839 3,153,334 4,912,845
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 17,912,666 14,344,517 44,132,738
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,091 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 4,183
รวม 34,028,979 41,564,130 74,035,935
หน่วย : บาท