มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮ่องกง

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 12,000 58,025 14,326
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 13,204,436 16,978,877 1,940,172
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 896 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 175,231 12,802
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 914 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 808 1,254 3,882
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 368,005 0 260,085
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 22,382 2,501 307,555
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,338 1,140 2,199
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 53,971 44,609 2,141
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,957 10,438,207 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 1,168 941
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 938,441 1,396,373 10,451,565
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 14,808 6,130
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 863,142 935,973 2,210,610
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 783 12,003 1,872
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 20,054
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 157,013 7,492,719 96,161
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 561,940 12,229 4,386,215
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 22,468 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,603,057 10,339,301 2,799,179
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 92,939,672 83,388,794 89,504,956
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 288,189 5,443,432 7,336,693
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,728,170 9,289 2,845,643
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,134,884 2,484,636 7,435,112
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 23,118,344 17,289,773 27,734,220
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 879,962 1,253,385 2,327,866
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 132,700 37,574 1,175
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 33,858 47,471
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 94,325 228,610 2,060
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,590,267 11,496,261 16,771,933
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 67,247,327 85,165,468 68,554,412
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,968,190 8,127,838 25,594,341
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,476,630 2,364,187 4,846,715
42 เครื่องหนัง 6,634,914 10,743,941 5,844,091
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,126,066 770,078 1,353,095
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 533,967 38,873 5,000
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 9,045
47 เยื่อไม้ 38,944,254 69,196,103 69,123,656
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 28,144,795 26,085,876 32,303,717
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,176,389 34,839,305 32,250,063
50 ไหม 0 0 3,511
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 120,383 40,714 30,892
52 ฝ้าย 594,926 497,557 384,527
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,087 299 73,394
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 34,540,145 7,479,651 33,068,894
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 4,706,286 4,320,896 3,018,212
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,840,785 5,039,628 9,215,934
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 190,111 4,793 15,304
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 52,392,411 72,293,862 57,308,380
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 26,556,790 31,306,387 34,746,853
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,774,320 68,394,799 51,543,088
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,497,608 4,416,469 5,017,414
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 78,266,102 108,180,632 122,471,575
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,846,238 3,481,012 3,467,069
64 รองเท้า 3,846,514 4,118,069 3,273,296
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 835,539 1,053,054 684,087
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,033 30,823 25,023
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 62,578 69,664 32,683
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,431,816 862,015 1,395,550
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 650,883 1,097,180 1,032,311
70 แก้วและเครื่องแก้ว 98,431,349 38,238,110 11,607,832
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,680,818,547 6,019,694,202 4,638,866,897
72 เหล็กและเหล็กกล้า 157,266,015 118,426,991 88,526,876
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 18,099,357 40,402,156 32,285,376
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 140,234,082 166,515,780 168,045,457
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,676 948 8,263
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 30,384,270 97,902,044 203,605,938
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 2,706
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 23,172,995 8,297,021 5,215,664
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 22,425 42,015 12,985,222
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 41,901 298,530 481,595
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,322,821 6,525,756 4,841,508
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 9,120,154 12,878,012 7,897,188
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 214,423,088 252,045,028 112,885,551
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 358,637,760 321,072,125 387,703,397
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 24,578 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 897,806 1,031,127 909,326
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 29,057 0 3,308,849
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 3,885 15,791
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,182,627 35,868,592 53,758,121
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 64,818,254 23,513,728 38,700,275
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 112,285 86,075 593,574
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 718,796 443,807 35,883
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,134,781 5,768,662 4,037,777
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,110,399 5,445,463 4,477,019
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,026,042 11,031,778 8,123,605
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 196,957 939,931 84,411
รวม 5,405,319,317 7,886,109,825 6,532,219,251
หน่วย : บาท