มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮอนดูรัส

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 65,556
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 667,538 2,653,802 143,235
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 10,563 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 85,588
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 389,210
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 17,947 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,880 0 0
42 เครื่องหนัง 0 200,730 0
47 เยื่อไม้ 2,319,228 0 5,113,617
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 459 0 458
52 ฝ้าย 0 459 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,436 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,258 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,575,411 1,116,468 880,245
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 560 42,379 20,967
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 978,646 239,111
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 71,557 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,482,257 16,318,023 21,814,868
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 340,389 361,710 203,392
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 7,563 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 36,970
รวม 16,410,105 21,764,158 28,993,217
หน่วย : บาท