มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โครเอเชีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 2,400
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 1,723,249 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 3,192
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 3,673,359 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 226,914
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 15,462 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,055,912 3,705,205 4,201,303
40 ยางและของทำด้วยยาง 674,054 859,547 1,096,561
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 11,721
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,061,042 8,862,194 9,554,193
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,452 1,445 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,912 4,636 32,895
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 3,824 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 36,031 135,867 291,142
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 35,000 0
64 รองเท้า 208,155 529,718 22,886
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 20,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,295 62,734 110,921
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 234,957 304,410 293,781
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 238,325 241,275 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 63,835 1,013 97,746
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,180 2,208 7,033
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,026,346 558,904 992,749
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,783,324 11,962,835 6,162,267
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 565,339 729,283 716,008
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 41,053 0 1,241,084
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 921 10,798
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 824,842 514,056 1,440,685
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 71,856 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,325 4,400 15,359
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 28,273 0
รวม 14,847,379 34,056,674 26,531,638
หน่วย : บาท