มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮังการี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 25,000 0 34,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 6,545,653 3,942,146 369,267
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 197,993 245,780 33,844
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 1,082,869
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 495,540 1,136,571 1,603,112
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 2,679 1,557
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 2,147 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 2,262 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 178,206 226 1,698,837
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 116,962 981 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 3,539 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,056,974 1,631,591 980,520
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 1,179
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 2,426,105 1,982,774
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 16,464 23,310 33,363
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 35,245
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,036,997 5,284,891 1,787,805
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 33,217,416 47,077,792 15,464,864
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 24,665 20,377 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,056,569 2,691,921 1,033,533
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 43,779 1,209,650 704
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 1,966
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,924,375 480,125 6,809,348
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,079,222 8,291,511 5,105,598
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,064,349 20,711,550 25,523,095
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 673,016 0
42 เครื่องหนัง 107,296 84,074 66,200
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,557 3,420,671 19,436
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,288,776 29,370,247 16,900,024
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 467,344 480,733 36,597
52 ฝ้าย 0 0 271
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 132,803 1,772
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 8,814 2,850 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,612 9,851 3,940
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,944 9,819 40,455
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 151,823 177,236 493,662
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 502,942 489,509 445,325
64 รองเท้า 70,351 3,770 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 2,586 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 7,352 0 42,353
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,897 662,622 519,630
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 30,779 717,634 14,847,707
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,834,786 13,283,322 1,998,500
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,701 2,352 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,061,670 4,534,972 3,912,582
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 4,337,127 12,730 6,497,655
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,383,177 477,030 155,779
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 364 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,386,334 820,226 1,087,423
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,405,465 4,084,486 2,169,806
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 131,074,570 73,153,014 41,577,014
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 260,470,733 196,528,029 234,762,792
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 129,010,107 80,617,073 92,383,316
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 20,051 121,079 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 45,247,275 41,177,649 42,014,597
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 132,205 28,033 171,893
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 23,648 212,971 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 12,626,627 15,435,275 21,721,565
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,831,576 2,198,991 5,345,975
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 27,575 14,484
รวม 665,588,067 564,137,382 550,814,233
หน่วย : บาท