มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินโดนีเซีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 9,775 28,738 30,400
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 214,093,002 198,080,506 173,120,713
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 138,274,514 218,276,755 244,524,637
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 172,571 198,891 795,929
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 12,981,315 5,513,174 2,551,019
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 68,834,173 92,102,717 106,208,185
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 379,662,892 364,549,346 111,167,829
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 35,130,335 104,702,212 137,210,167
10 ธัญพืช 912 22,475 480
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,712,488 2,501,005 4,411,810
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 10,178,928 9,879,422 4,937,245
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 5,672,686 6,554,423 1,953,087
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 198,807 217,656,893 25,502,290
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 240,818,273 208,733,467 235,366,587
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 80,997,618 83,001,598 86,510,181
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 71,085,564 95,132,263 65,032,988
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 38,856,599 70,866,473 57,623,986
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 254,841,704 230,743,024 199,596,713
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,199,814 447,891 1,848,965
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 204,610,580 188,793,355 122,350,038
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 12,570,344 12,853,181 12,648,918
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 143,977,080 138,398,755 110,690,050
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 27,670,348 66,459,459 71,352,974
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 12,597,352 6,921,503 6,670,453
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 304,217 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,933,614,305 6,155,635,239 7,456,665,014
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 475,241,396 152,209,256 123,141,759
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 860,527,001 541,839,584 900,905,428
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 79,092,050 86,472,005 66,124,551
31 ปุ๋ย 11,288,464 25,145,917 76,444,249
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 56,841,650 74,589,819 62,957,963
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 454,983,808 384,327,728 282,252,992
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 147,575,281 187,844,724 166,523,720
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 40,113,029 39,657,508 37,328,483
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 0 18,151
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 728 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 582,389,144 512,204,966 454,706,014
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 406,068,901 469,698,961 376,374,613
40 ยางและของทำด้วยยาง 212,528,429 202,979,312 237,076,274
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 13,887,718 14,192,259 16,492,994
42 เครื่องหนัง 16,360,663 17,564,366 17,616,487
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 96,151,728 74,678,519 72,101,927
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 102,550 52,222 16,497
47 เยื่อไม้ 36,157,882 42,860,914 44,533,922
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 364,139,914 482,795,364 498,688,867
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 618,699 800,367 1,953,439
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,535 0 0
52 ฝ้าย 46,102,798 29,776,663 30,808,801
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 120,132,330 111,528,851 190,087,281
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 90,977,229 89,992,866 76,495,667
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 16,950,222 17,242,479 15,304,466
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 929,325 2,529,049 1,873,278
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,762,893 6,973,273 7,231,314
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 18,168,427 33,508,743 33,348,098
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,537,956 21,407,795 5,950,418
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,172,794 19,003,453 25,426,728
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 20,719,076 21,850,609 39,094,761
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,083,323 11,665,781 11,809,614
64 รองเท้า 63,500,723 62,390,856 107,419,362
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,529,165 1,825,324 168,719
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 6,169
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 184,510 84,298 39,681
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 8,504,231 13,854,121 5,951,911
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 69,542,765 74,215,939 74,877,674
70 แก้วและเครื่องแก้ว 66,813,979 109,325,321 58,424,560
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 169,111,514 460,454,246 157,156,361
72 เหล็กและเหล็กกล้า 876,284,908 967,375,958 356,243,334
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 285,818,643 299,392,667 260,572,643
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,237,650,597 673,473,419 2,119,525,059
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 8,079 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 88,947,789 61,071,204 91,209,755
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 10,085,369 7,160,005 4,477,044
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 76,630 58,563,125 133,932
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 12,484,047 12,459,255 8,214,595
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 34,884,147 40,289,721 31,656,696
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,748,708,984 1,674,196,979 1,623,568,628
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,555,388,095 1,566,238,530 1,512,511,912
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,861,451,272 2,201,933,004 2,130,238,071
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 84,840 0 1,622,291
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 2,556,210,505 177,311,500 104,937,181
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 106,985,563 86,542,968 118,610,336
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,406,872 5,020,857 4,582,781
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 15,840,500 25,778,054 16,223,854
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 67,810 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 31,426,991 27,200,356 26,472,774
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,344,215 4,151,745 5,393,969
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 47,854,027 44,555,670 30,167,525
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 251,918 83,333 0
รวม 23,962,121,827 20,808,394,573 21,961,866,231
หน่วย : บาท