มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 69,657,877 22,272,784 28,999,174
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 9,344,007 7,939,824 11,184,087
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 13,292,648 10,690,515 3,406,076
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 45,076 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 71,703 0 31,718
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 4,090 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 132,744 36,555
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,196,693 25,000 6,928,527
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 4,629
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 12,575
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,604,659 2,458,943 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 101,238 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 85 833 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,424 28,223 279
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 13,312 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 47,168 16,861 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,300 0 3,500
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 20,000 6,000 5,117
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 66 98,834 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 20,000 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,377 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 668 10,490 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 799,608,537
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 6,079 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 263,971
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,000 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,074,279 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 214,521 34,779 34,021
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 15,700 12,595 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,000 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,000 0 0
รวม 99,762,970 43,728,425 850,518,766
หน่วย : บาท