มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิตาลี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 8,000 0 10,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 5,708,603 7,701,339 10,327,181
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 5,727,078 1,673,348 6,160,227
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,131,093 5,471,780 18,139,765
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 3,161 12,484 235,077
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 9,435 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 130,519 131,329 28,657
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 4,680,494 3,641,121 675,976
10 ธัญพืช 283,664 0 690,332
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 29,630,558 8,069,786 12,596,159
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 10,675,305 106,483 10,880,339
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 5,031,929 7,088,975 17,024,655
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 42,446,443 29,653,707 23,445,961
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,975,207 2,101,108 3,606,063
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,936,145 8,045,847 5,748,864
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 69,222,497 22,265,616 6,682,826
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 49,653,565 52,092,916 30,190,774
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 10,422,666 24,675,215 9,799,389
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 16,642,395 27,640,620 6,887,742
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 20,705,633 12,714,571 19,728,073
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 162,639,486 89,740,617 226,642,800
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 10,310,445 11,167,831 20,110,556
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 24,286 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,685,325 10,400,153 19,859,744
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 108,664,601 108,075,259 96,211,323
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 32,686,411 41,046,184 121,542,134
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 585,820,744 336,944,725 359,970,737
31 ปุ๋ย 0 2,709,225 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 54,771,284 95,937,975 64,057,886
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 88,028,882 56,763,081 76,138,970
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 44,166,418 61,115,259 52,854,095
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 12,444,323 31,189,373 29,678,933
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 125,631 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 218,411,897 190,867,136 390,465,894
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 171,471,104 284,533,668 254,966,768
40 ยางและของทำด้วยยาง 75,020,063 115,320,750 119,414,314
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 82,036,669 119,035,811 98,351,834
42 เครื่องหนัง 567,523,437 514,257,913 176,388,808
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,083,802 1,471,801 1,922,202
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,956,838 8,454,611 13,191,736
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 3,350 6,118
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 203,073 44,000 31,560
47 เยื่อไม้ 14,553,488 11,582,039 4,230,096
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 21,697,026 32,359,351 37,352,320
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,220,139 9,886,472 4,852,832
50 ไหม 161,390 42,433 2,613
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 14,999,609 26,662,556 23,871,479
52 ฝ้าย 5,573,018 4,016,923 14,684,608
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,637,687 762,005 791,497
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 28,438,935 32,311,277 36,447,379
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 10,071,420 5,331,209 9,096,603
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 4,572,483 8,503,559 5,681,516
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 55,113 687,749 62,774
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 24,950,889 9,004,972 5,316,612
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 11,686,519 15,888,397 10,945,105
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,190,422 21,135,759 23,199,447
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 78,121,902 70,674,105 45,720,715
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 119,078,629 101,866,543 82,697,772
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,053,501 2,646,402 3,189,816
64 รองเท้า 138,226,531 106,028,483 72,396,401
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 14,781,510 8,714,950 8,373,102
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 165,920 36,606 55,537
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 5,498 1,785 45,972
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 28,986,716 42,234,544 18,901,202
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 27,906,114 23,826,553 25,421,674
70 แก้วและเครื่องแก้ว 15,365,832 35,742,942 14,170,704
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 520,582,342 431,298,514 433,079,086
72 เหล็กและเหล็กกล้า 33,826,925 49,924,676 14,255,935
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 344,996,559 694,222,504 573,808,918
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 36,340,787 64,684,017 77,069,540
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 17,921 116,600 699,844
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 17,660,230 34,792,679 48,420,139
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 50,225 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 114,594 187,628 513,038
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 7,901 150,727
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 964,125 891,998 100,597
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 27,053,211 27,509,358 31,264,708
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 30,973,606 33,494,162 36,175,098
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,090,480,263 2,034,402,079 1,577,448,607
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 623,538,476 708,689,941 674,533,074
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 419,823 1,296,088 34,455,980
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 269,444,087 286,264,500 379,151,118
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 6,931,055 3,006,014 5,452,446
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 126,366,014 131,068,462 62,142,035
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 247,781,482 297,292,300 218,571,458
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 10,210,464 7,260,911 3,029,287
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 522,688 28,690 1,153,455
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 3,410,466 3,209,273 1,466,682
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 34,371,210 109,270,403 76,452,905
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 19,123,377 20,284,465 22,012,946
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 18,610,383 11,818,015 11,250,290
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 138,231 173,922
รวม 6,557,305,767 7,813,355,936 7,035,004,083
หน่วย : บาท