มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จาเมกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 23,081 0 454,747
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 5,187 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,928 0 123,698
47 เยื่อไม้ 0 0 832,170
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 6,000
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 3,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 289
72 เหล็กและเหล็กกล้า 38,670,489 37,788,070 54,396,809
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 754,486 0 6,820,940
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 584,112 61,557 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 4,535 0 0
รวม 40,038,631 37,854,814 62,637,653
หน่วย : บาท