มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ญี่ปุ่น

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 25,000 4,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 23,333,400 37,948,954 50,233,404
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 470,896,916 641,387,992 519,271,875
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,199,219 2,023,966 23,096,380
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 352,217 137,149 18,367
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,847,628 1,905,251 1,318,203
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 25,849,534 15,850,820 17,358,311
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 31,631,548 16,502,534 10,776,774
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 11,199,987 10,262,453 21,881,800
10 ธัญพืช 3,231,791 5,298,060 2,420,106
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 18,236,652 11,847,596 16,959,078
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,487,795 5,962,256 20,592,343
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 12,345,384 13,330,660 7,281,418
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 7,767 42,356 4,028
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 8,434,918 12,113,783 11,080,414
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 36,592,598 33,570,049 32,208,130
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 7,664,839 9,993,098 11,416,943
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,596,008 9,944,007 9,411,183
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 54,106,269 63,961,822 40,935,314
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 19,222,389 12,387,321 21,532,083
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 141,300,481 126,153,138 129,407,060
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 19,259,752 28,592,554 37,871,797
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 13,262,483 3,755,060 9,625,321
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 6,465 16,624 10,630
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 34,433,102 47,198,825 44,154,049
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 65,095,401 64,816,799 10,454,478
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 369,832,154 413,343,278 484,291,135
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 735,452,805 665,532,704 687,962,932
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,411,161,788 1,329,824,821 1,319,239,980
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 758,159,831 514,863,023 1,053,861,084
31 ปุ๋ย 7,015,033 5,524,349 2,811,492
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,107,869,930 980,072,340 1,019,366,784
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 345,316,084 324,714,246 428,617,660
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 480,194,667 521,357,593 497,226,511
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 99,279,029 94,099,770 99,182,297
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 6,282,415 15,564,241 16,857,319
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 130,288,813 133,542,692 152,942,649
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,165,163,205 4,003,028,725 6,471,184,912
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,086,368,955 5,297,479,476 5,118,928,429
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,585,383,843 1,981,471,096 1,659,561,111
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 181,020,943 160,873,143 198,831,870
42 เครื่องหนัง 22,087,760 28,393,033 29,180,489
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 331,715 311,272 344,315
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,355,195 4,108,800 8,357,785
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 1,057,904 1,984,407 744,028
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 384 9,792 30,817
47 เยื่อไม้ 237,554,722 97,677,000 81,196,911
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 694,099,939 702,915,189 750,233,136
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 49,459,201 51,509,951 56,346,268
50 ไหม 146,035 817,789 18,148
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 2,126 232,862 1,859,779
52 ฝ้าย 18,233,501 16,328,440 21,952,353
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 283,048 361,627 11,824
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 224,845,698 304,806,193 316,800,666
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 66,336,803 59,384,253 64,978,857
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 190,686,399 185,287,619 219,486,267
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,738,484 13,797,679 13,768,451
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 29,582,379 30,386,705 36,591,182
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 154,545,900 130,934,759 156,248,727
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 50,942,142 39,540,329 37,127,834
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,362,332 16,436,170 15,932,041
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,973,002 60,300,410 20,533,426
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 52,630,653 49,319,409 52,636,823
64 รองเท้า 5,548,643 6,249,803 10,171,851
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,548,164 26,896,320 3,704,180
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 593,679 811,386 805,063
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 122,522 2,357,679 4,073,148
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 255,361,134 238,935,244 270,617,856
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 479,915,035 460,803,524 433,668,136
70 แก้วและเครื่องแก้ว 705,735,224 688,040,436 636,688,441
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 595,115,372 694,577,638 596,986,511
72 เหล็กและเหล็กกล้า 18,436,999,600 17,317,790,012 18,094,648,009
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,420,740,473 5,122,202,263 4,493,162,145
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,840,323,167 4,241,622,722 4,388,990,327
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 135,565,514 108,566,288 90,950,591
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,045,771,614 931,376,878 964,586,247
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 83,786,136 150,120,796 67,034,879
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 279,775,100 311,923,926 237,560,585
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 16,959,398 34,385,099 42,708,244
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 74,975,038 58,060,454 72,700,854
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,163,943,768 1,070,561,843 1,041,529,495
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 212,667,784 265,352,704 279,539,051
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 15,917,374,301 16,854,168,012 17,143,289,671
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 19,362,872,606 19,927,694,947 20,645,566,758
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 30,732 1,808,578 3,215,689
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 8,422,537,667 7,868,313,309 8,047,081,183
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 10,619 77,490 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 4,450,289 13,342,156 5,090,325
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,813,142,826 4,444,833,973 4,480,405,510
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 157,020,654 250,987,515 239,640,533
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 13,717,485 9,737,571 11,342,993
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 179,300 0 386,643
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 163,600,076 207,099,778 189,236,643
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 78,663,116 91,088,134 77,987,585
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 144,061,128 138,112,814 126,441,663
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 16,790 178,955 171,566
รวม 98,157,769,314 100,949,241,559 104,844,552,156
หน่วย : บาท