มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เคนยา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 47,120 51,098 10,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 208,940 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 359,776 272,438 355,854
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 8,469 3,160,665 5,420
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 40,087 43,422 294,537
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 141,012 598,418 848,337
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 4,846 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 12,565,350 5,102,696 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 36,093,025 36,683,342 72,109,741
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 4,055
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,843 3,139 126,043
42 เครื่องหนัง 66,585 4,029 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 48,130
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,219 3,713 4,527
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 55
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,169 52,875 49,337
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,009 43,460 10,892
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,688,441 0 290,439
64 รองเท้า 0 0 3,150
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 20,000 5,370 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,000 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,308,596 6,929,796 4,719,189
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,218,701 1,095,008
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,506 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,000 0 3,579
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 104,334 74,499 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,500 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 17,500 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 10,000 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 18,500 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 80
รวม 55,749,981 54,252,507 79,978,373
หน่วย : บาท