มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัมพูชา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 18,930 59,800 53,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 47,290,850 36,363,052 23,630,159
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,963,800 1,468,100 1,316,000
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 237,924,377 270,388,076 200,099,833
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 58,230,701 22,030,744 25,015,413
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 18,258,000 0 13,050,000
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 614,150 1,366,133 1,133
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 2,340,198 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 50,000 0 50,500
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 1,570 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 13,001,803 17,840,882 26,623,226
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 21,094 4,099 18,081
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,514,100 3,032,400 1,382,280
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 7,147,419 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 6,187
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 6,739 9,880 10,040
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,275 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 440 2,080 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 8,134 6,049
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 172,835 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 13,477 33,200 20,797
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 181,257 1,065,773 1,253,991
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,417,917 2,243,848 2,753,339
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,643,559 1,950,000 0
42 เครื่องหนัง 10,265,221 19,429,438 5,455,061
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,968,616 0 528,000
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 879,000 396,000 288,000
47 เยื่อไม้ 11,516,255 20,316,735 11,236,385
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 97,596 1,452,517 484,698
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,557,834 5,448,142 3,679,826
52 ฝ้าย 5,040 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 14,587 160,486
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 32,000 271,260 1,157
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 78,500 108,500 164,000
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 1,473 2,198
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 56,168 922,119 470,679
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,698,456 4,028,837 3,331,890
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 42,496,193 54,955,408 44,321,741
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 37,235,839 18,723,434 24,364,983
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 41,207,742 35,948,452 14,685,192
64 รองเท้า 21,974,133 21,318,183 34,037,698
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 681,017 244,321 137,176
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 94,208 26,427 2,481,928
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 701 0 500
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 41,950 7,326
70 แก้วและเครื่องแก้ว 598,624 1,062,940 1,309,316
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 21,862
72 เหล็กและเหล็กกล้า 69,027,422 54,449,217 75,714,048
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 19,865,137 16,618,965 49,038,088
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 131,456,592 132,158,857 117,536,631
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 610,154,064 662,695,841 538,602,617
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 27,952,010 39,203,220 27,893,285
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,605,958 509,279 532,538
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,136,994 9,777,812 7,391,462
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 37,072,540 46,238,356 38,148,840
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 445,012,724 552,480,684 427,098,219
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 27,611,226 39,583,166 38,587,835
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 104,162 56,854 33,229
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,060,902 5,281,098 3,043,747
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 30,421,740 30,034,957 32,231,283
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 31,231 58,276 137,162
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 8,248 1,389 6,768
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 47,044
รวม 1,973,436,816 2,134,066,663 1,798,502,926
หน่วย : บาท