มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 235,445 154,000 289,160
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 111,401,843 63,338,195 349,507,158
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 647,405 0 184
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 549,738 453,378 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 507,574 203,846 472,765
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 72,423 71,431
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 2,399,940 1,973,968 1,651,346
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 257,154 3,579 251,276
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 10,988,174 12,078,050 9,000,919
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 36,007,367 176,775,129 110,863,483
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,089,205 7,392,252 7,057,299
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,600,782 4,052,657 11,568,827
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 9,635,495 4,206,453 3,458,461
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 555,388 593,977 927,065
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,332,055 1,474,712 1,645,517
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 135,527,607 181,587,327 116,028,193
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 25,352,369 21,464,660 26,597,179
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 71,004,255 63,644,734 68,480,712
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 33,845,893 14,503,962 44,840,800
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 153,163,946 133,795,519 159,469,709
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 236,974,734 128,929,220 58,967,868
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 58,991,352 41,345,754 52,611,150
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 10,630,390 27,791,041 27,345,534
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 907,640,184 1,538,515,984 1,046,433,987
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 337,382,312 295,245,394 298,612,925
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,255,121,183 673,339,128 1,078,051,302
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 247,764,647 220,279,253 726,570,932
31 ปุ๋ย 377,646,800 24,484,570 676,789,500
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 159,242,582 157,663,372 195,594,937
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 173,792,103 251,089,254 267,731,931
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 61,214,213 66,854,123 85,447,893
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 33,711,302 46,601,759 51,498,205
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 2,248 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 7,927,780 6,347,584 7,320,248
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 361,916,766 437,470,616 2,219,262,273
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,039,083,253 2,031,761,557 2,353,688,345
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,120,870,356 1,175,908,988 1,243,355,725
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 31,885,663 34,213,765 30,250,830
42 เครื่องหนัง 61,810,692 41,834,543 50,697,056
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 56,603 216,251 148,005
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 40,149 96,682
47 เยื่อไม้ 19,722,106 18,093,508 14,287,274
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 272,677,379 261,418,729 275,780,042
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 17,534,051 17,986,187 16,373,550
50 ไหม 0 0 16,986
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 464,252 333,174 3,167,190
52 ฝ้าย 2,650,327 4,563,662 2,236,570
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 36,272 42,154 47,092
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 48,022,689 43,337,760 68,633,692
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 59,518,150 50,467,741 65,182,226
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 22,610,233 19,697,777 28,511,560
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,808,734 148,814 223,225
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,336,016 6,603,779 4,828,651
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 104,056,682 114,003,746 164,736,439
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 21,935,932 19,018,605 11,934,516
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,659,376 6,054,207 12,299,510
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,866,824 3,666,205 5,043,050
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 48,126,979 46,008,468 72,374,528
64 รองเท้า 2,059,311 2,496,054 4,862,520
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 11,232,729 2,537,703 1,183,005
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 104,761 1,023 2,155
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 14,860 252,833 212
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 24,766,006 39,210,106 38,078,887
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 27,381,449 23,980,395 15,336,414
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,047,403 23,370,024 12,689,309
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 224,568,003 383,506,367 278,405,314
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,741,082,029 5,808,588,442 5,530,919,253
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 551,282,486 550,290,937 710,745,390
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 779,787,510 954,960,132 761,847,627
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 451,810 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 424,959,558 435,642,062 341,309,712
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 96,682,457 87,277,147 78,027,236
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 241,788,155 246,996,712 237,589,257
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 512,559 3,837,907 5,270,846
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,648,492 10,350,423 4,830,005
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 154,840,068 102,455,994 112,206,541
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 43,001,272 47,063,495 88,880,047
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,765,991,571 1,724,660,987 2,114,390,914
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,289,713,573 6,285,607,847 5,947,892,198
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 16,641
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 451,885,696 668,816,236 1,012,810,769
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 568,060,396 9,830,936 4,770,614
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 24,336 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 367,025,834 392,238,140 447,599,907
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 715,276 1,228,209 494,309
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 262,229 1,057,563 3,846,388
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 2,809,182 32,745,155
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 43,943,621 15,096,039 30,966,125
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,423,110 4,547,237 10,808,386
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 19,908,912 21,794,108 22,421,366
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 51,639 307,653 83,317
รวม 25,573,558,101 26,350,409,345 29,979,362,732
หน่วย : บาท