มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิกเตนสไตน์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 121,783 130,823 120,103
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 63,887 0 75,822
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,869,260 1,112,470 1,469,657
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,408,426 0 956,910
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 69,822 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 55,197 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 771,463 0 679,420
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 84,473 86,260 28,035
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 40,331 30,276 67,374
40 ยางและของทำด้วยยาง 542 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,786 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 12,172 178,280 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 117,946 223,401 18,621
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 9,453 6,781
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 284,398 70,730 8,589,653
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 428,758 892,599 2,122,383
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,678,013 1,137,987 3,089,134
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,039,617 1,449,264 3,490,299
รวม 9,926,855 5,446,562 20,714,192
หน่วย : บาท