มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลักเซมเบิร์ก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 455,729 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 2,796
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 122,209 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 1,989,695 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 25,926 52,518 52,438
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,162 808,568 1,788,761
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 18,964,651 11,957,642 13,577,329
40 ยางและของทำด้วยยาง 388,764 246,238 648,874
42 เครื่องหนัง 0 6,052 19,144
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,810,187 2,158 3,654,769
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 26,172 31,489 18,279
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,490,111 917,079 899,716
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,198,534 2,348,865 1,128,466
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,115 1,629 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 92,232 2,353 2,024
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 168,833 66,473 66,587
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,000 20,476 21,426
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,162,840 3,748,174 1,636,940
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 3,563 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,040,004 402,566 8,710,816
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,849,302 1,309,334 5,659,193
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 18,359 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 97,924 122,360 36,390
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 974,108 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 673,401 475,280 374,137
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 471,370 104,625 9,624
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 33,646,583 17,678,590 10,878,222
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,792,608 722,078 1,913,495
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 80,878 132,445 160,404
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,099,323 2,337,905 2,327,899
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 45,429 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 9,685
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,158 0
รวม 74,720,287 46,482,780 53,597,414
หน่วย : บาท