มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาดากัสการ์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 39,079 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 279,058 850,142 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 25,376,046 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 118,580 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 1,513
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 136,480 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 990 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 312,021 11,913 2,818
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 28,416 0 439
42 เครื่องหนัง 50,096 2,607 10,191
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,572 1,826 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 300,092
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 2,000 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,473 0 40,451
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 437,845 1,743,920 168,927
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,000 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 20,000 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 36,755,415 24,203,736 4,835,066
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 1,842,798
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 135,917
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,039 12,044 12,078
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 67,000 0 0
รวม 63,609,031 26,865,267 7,350,290
หน่วย : บาท