มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เมียนมา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 1,868,000 744,000 887,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 492,258,804 478,600,382 403,997,969
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,582,539 1,554,102 1,532,798
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 17,833,643 10,005,510 9,413,610
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 234,541,091 222,287,735 158,791,785
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 15,886,940 15,550,013 15,152,869
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 80,519,226 58,755,254 25,161,085
10 ธัญพืช 1,573,866 196,715 592,890,459
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 190,100,772 52,613,683 13,605,645
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 98,429,828 106,804,321 89,632,938
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 8 8 9
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 595,630 470,625 321,708
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,983,453 5,938,300 5,107,969
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,059,688 2,680,711 1,588,291
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 763 0 331
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 74 231
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 8,205,352 2,511,811 1,723,767
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,751 6,058,752 3,725,811
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 100,568,060 88,791,300 68,486,965
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 28,241 10,990 2,428
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 88,459,337 14,722,186 4,548,634
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,575,832,377 5,327,817,120 4,963,071,737
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 5,850 168,877 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 252 501 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 6,500 4,891 6,698
31 ปุ๋ย 513 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 174 0 47,872
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 11,711 5,074 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 155,395 255,552 74,469
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 307 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 139,304 170,430 3,927
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 398,751 4,476,039 1,643,675
40 ยางและของทำด้วยยาง 530,575 2,482 264,400
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,293 10,210 2,873
42 เครื่องหนัง 3,041,810 34,302,089 7,496,093
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 57,746,630 44,452,630 38,641,036
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 3,000
47 เยื่อไม้ 5,921,868 5,143,836 1,846,310
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,279 6,793 10,238
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 131,476 83,678 45,224
52 ฝ้าย 14,492 0 14,258
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 546,961 182,557 2,568,174
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 240,000 360,000 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 3,021 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 2,700 3,500 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 13,220 37,285 56,580
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 18,000 0 8,000
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,914,793 0 216,053
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,731,512 9,278,745 16,397,664
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 237,772,776 68,243,132 54,042,595
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,692,394 5,160,960 4,777,773
64 รองเท้า 812,365 1,459,638 20,607,168
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,781 92,755 187,488
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 171,320 221,684 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 173,855 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 162,300 187,800 70,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 25,272 14,247 58,519
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,478,211 585,035 2,367,172
72 เหล็กและเหล็กกล้า 335,915,097 262,586,648 105,105,801
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,050,790 13,181,875 19,925,929
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 48,004,610 31,402,490 14,143,248
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 153,434,067 79,875,797 54,580,206
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 4,339,935 6,234,924 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,820 31,904,941 20,207,628
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 19,627,781 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 17,300 17,000 28,181
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,500 24,500 2,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,042,251 1,201,264 75,385,799
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 199,998,204 111,461,546 116,239,242
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 400,544 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 33,500 33,500 7,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,945,745 13,164,569 26,972,314
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 207 500 463,818
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 25,500 25,000 18,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 16,043,056 8,857,701 4,219,148
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 109,600 82,000 22,533
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 487,539 516,749 65,644
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 31,115
รวม 8,027,674,730 7,151,626,362 6,948,518,904
หน่วย : บาท