มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มองโกเลีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 456 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 800 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 91 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 91 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 14,610 5,587 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 310,287,173 146,131,103
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,003 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,066 1,101 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 100 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 612 433 67,601
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,277 7,703 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 220,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,649 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,016 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 8,482 1,783 0
รวม 31,337 310,305,696 146,418,704
หน่วย : บาท