มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเก๊า

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 77 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 4,300 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 21,854 7,084 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,091,469 1,162,856 4,561,630
40 ยางและของทำด้วยยาง 77,387 0 0
42 เครื่องหนัง 0 5,654 10,412
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,956 8,667 9,895
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 65,320 8,021
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,848 119,966 25,792
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 72,550 55,169 8,635
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,507 2,607 5,694
64 รองเท้า 0 79,754 23,138
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 990 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 439,931 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 879 36,050
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,621,626 20,505,043 34,009,038
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,320 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 990 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 234 13,529 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 186,045 628,232 121,586
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 1,485 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 28,836 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 330 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 28,448 19,800 293
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 4,375
รวม 20,169,837 23,123,906 38,824,559
หน่วย : บาท