มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เม็กซิโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 76,271 7,904,757 3,987,433
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 795,831 3,662,580 2,244,480
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 4,776 2,187 235,306
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 84,001 101,561
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 14,636 37,673 678,411
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,421 1,286,401 3,548,984
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 14,229,992 5,022,331 12,433,202
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 189,765 108,729 289,455
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 5,144 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 30,575 364 317
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,747,032 0 9,142,973
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 658,086 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,183,810 2,376,027 1,060,318
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,184,945 313,289 4,583
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,399,161 1,242,650 1,826,861
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,648,572 8,894,413 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,973,488 1,428,369 1,961,516
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,631 2,951,531 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 3,029,856 10,258,609 4,349,775
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,590,428 5,132,224 3,504,019
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 878,571 748,872 7,808,014
31 ปุ๋ย 0 1,103,583 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 11,157,651 23,562,495 29,980,909
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,609,354 4,446,767 6,521,812
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,069,355 2,223,126 7,709,540
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 1,022,194 13,797
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,017,527 6,296,082 8,800,590
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 53,778,449 56,647,516 62,569,324
40 ยางและของทำด้วยยาง 16,871,809 42,013,067 22,944,469
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 45,934,118 31,703,906 28,115,880
42 เครื่องหนัง 6,648,892 22,053,953 38,964,056
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 138,809 0 0
47 เยื่อไม้ 38,190,629 19,894,440 35,054,015
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,208,585 764,406 235,291
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 814,846 313,020 120,426
52 ฝ้าย 1,238 663 2,767
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 18,543 315,023 683
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 140,408 0 154,852
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 140,637 95,527 134,532
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 4,364 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,404,659 10,028,922 8,720,446
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 521,375 429,706 2,385,327
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 723,047 829,210 272,913
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,326,345 2,037,072 6,082,512
64 รองเท้า 0 15,941 869
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 266,653 193,465 243,465
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 229,710 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,928,304 3,339,354 4,353,766
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,178,887 2,602,714 2,128,117
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,248,714 5,422,694 8,666,782
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 24,228 2,090,370 2,005,760
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,613,550 27,047,761 43,764,322
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 55,571,963 54,962,862 48,158,797
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 244,353 1,229,734 10,405,702
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 36,622,366 20,458,431 45,230,061
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 38,137,267 17,944,277
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,057,737 355,515 182,636
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,332,572 3,252,635 817,135
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 9,960,955 10,685,265 12,693,479
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 277,967,307 268,420,722 234,327,634
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 783,777,389 819,093,902 821,389,133
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 266,543,297 440,334,996 354,684,928
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 40,067 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 17,045,122 2,608,891
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 280,583,144 302,637,733 327,732,253
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 428,971 14,760 200,162
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 5,364,031 7,450,504 5,962,673
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 121,923 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,942,156 8,196,136 4,686,449
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 562,422 1,625,434 2,910,074
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 190,679 275,809 759,125
รวม 1,985,342,425 2,312,954,395 2,263,817,839
หน่วย : บาท